Civilsamhällets organisering

Publicerad

Det civila samhällets organisationer bidrar till att stärka romers makt över sitt eget liv, ge romer en möjlighet att bli hörda ute i samhället och öka romers möjlighet att få vara delaktiga. Det är därför viktigt att stödja unga och vuxna att engagera sig i olika organisationer.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Stöd till romska organisationer

Sedan 2005 finns ett statligt bidrag till de nationella minoriteternas organisationer. Sedan 2010 fördelas medlen av Länsstyrelsen i Stockholms län.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har fått i uppdrag att erbjuda utbildning i föreningsteknik och erfarenhetsutbyte mellan romska och icke-romska organisationer. MUCF har också fått i uppdrag att utlysa och fördela bidrag till organisationer inom det civila samhället som vill genomföra hälsofrämjande insatser riktade till romer.

Myndigheten ska särskilt uppmuntra romska flickors och kvinnors deltagande i arbetet.