Arbete

Publicerad

För att bryta romers utanförskap är det viktigt att romer får tillgång till arbetsmarknaden. Regeringens mål är full sysselsättning för alla. Romers möjligheter att få arbete måste därför förbättras. Särskilt viktigt är det att förbättra unga romers situation på arbetsmarknaden.

Foto: Christian Ferm/Folio

Arbetsförmedlingen har haft i uppdrag att sprida information och kunskap bland romer om den service och det stöd som myndigheten kan erbjuda arbetssökande i de kommuner som 2012–2015 fick bidrag av regeringen för att medverka i pilotverksamheten för romsk inkludering. Arbetsförmedlingen anställde brobyggare, så kallade kundresurser, i dessa kommuner för att genomföra uppdraget.

Regeringen har gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att vidareutveckla arbetet med romsk inkludering i sin verksamhet 2016­­–2019. En viktig utgångspunkt är erfarenheterna av myndighetens verksamhet i de tidigare pilotkommunerna. Inom ramen för uppdraget ska myndigheten stärka arbetet för att förbättra kvinnors möjligheter att ta del av insatserna.

Arbetsförmedlingen ska även fortsättningsvis säkerställa att det i myndigheten finns för verksamheten nödvändiga kunskaper om romer som nationell minoritet.