Regeringens arbete mot segregation

Arbetet mot segregation är högt prioriterat av regeringen och syftar till att minska klyftorna i samhället och skapa ett tryggt Sverige som håller ihop. För att bryta segregationen krävs ett långsiktigt sektorsövergripande arbete av en bredd av aktörer på såväl nationell, som regional och lokal nivå. Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen samordnar regeringens arbete mot segregation.

Regeringens arbete för att minska och motverka segregation

  • "Långsiktighet är a och o för att lyckas"

    Hör jämställdhetsminister samt ­minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation, Åsa Lindhagen, om regeringens arbete för att minska och motverka segregation.

Långsiktig strategi

Arbetet mot segregation utgår ifrån regeringens långsiktiga strategi för att minska och motverka segregation för perioden 2018–2028.

Delegationen mot segregation

Delegationen mot segregation (Delmos) är en myndighet som har i uppdrag att bidra till att minska och motverka segregation. Delmos ska bidra till att regeringens långsiktiga reformprogram för minskad segregation genomförs i samverkan med kommuner, regioner, myndigheter, civila samhället, forskare med flera.

Innehåll om regeringens samlade insatser mot segregation

Prenumerera

Totalt 62 träffar.