Om skola och utbildning med anledning av covid-19

Här finns samlad information om regeringens beslut och åtgärder inom skola och utbildning med anledning av coronapandemin. Använd filtret längre ned på sidan för att hitta regeringsbeslut, lagrådsremisser eller information om ett visst politiskt område.

Foto: Jonas Lindkvist/TT

Regeringen satsar 100 miljoner kronor på uppföljningsstudier av covid-19-vacciner

Nu har vaccinationerna mot covid-19 inletts runt om i landet. I en extra ändringsbudget föreslog regeringen den 12 januari att 100 miljoner kronor avsätts till forskningsstudier för bred uppföljning av vaccinerna. Vetenskapsrådet får nu i uppdrag att förbereda finansiering av uppföljningsstudier av covid-19-vacciner.

Foto: Johnér Bildbyrå

Högstadieskolor får möjlighet till fjärr- eller distansundervisning för att undvika trängsel

Sverige befinner sig i ett tufft läge. Regeringen planerar därför att besluta om en förordningsändring som från och med den 11 januari gör det möjligt för grundskolor att använda fjärr- eller distansundervisning i högstadiet för att undvika trängsel i skolans lokaler eller i kollektivtrafiken.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Rekommendation om fjärr- eller distansundervisning i gymnasieskolan

Den 3 december rekommenderade Folkhälsomyndigheten gymnasieskolan att övergå till fjärr- eller distansundervisning från den 7 december till och med den 6 januari 2021. Mot bakgrund av det rådande läget har myndigheten beslutat att förlänga denna rekommendation till och med den 24 januari 2021.

Foto: Johnér Bildbyrå

Över en miljard extra till skolan 2021

För att möta den utmaning som covid-19-pandemin medför förstärks det statliga stödet till skolväsendet med 1 miljard kronor 2021. Syftet är att ge goda förutsättningar för kommunerna att kunna säkerställa att barn och elever får den utbildning de har rätt till.

Foto: Sofia Ekberg/Regeringskansliet

Slopat fribelopp till och med 30 juni 2021

Det finns ett fortsatt behov av att studerande kan gå in och avlasta särskilt i vården där det behövs med anledning av coronapandemin. Därför vill regeringen förlänga det tillfälligt slopade fribeloppet, till och med den 30 juni 2021.

Matilda Ernkrans och Anna Ekström
Matilda Ernkrans och Anna Ekström Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Så har regeringen arbetat för en god utbildning under pandemin

Covid-19-pandemin är en kris för hela världen och en prövning både för det svenska samhället och för oss som individer. Regeringen har vidtagit åtgärder och fattat beslut för att minska de negativa effekterna för individer och samhälle.

Om skola och utbildning med anledning av coronapandemin

Prenumerera

Totalt 146 träffar.