Regeringens arbete med anledning av nya coronaviruset

Med anledning av spridningen av det nya coronaviruset och utbrottet av covid-19 följer regeringen och Regeringskansliet utvecklingen noga och har löpande kontakt med ansvariga myndigheter. Det övergripande målet för regeringens arbete och beslut är att begränsa smittspridningen för att skydda människors liv och hälsa och säkra sjukvårdens kapacitet.

 • Begränsa smittspridningen och motverka effekterna i samhället

  Statsminister Stefan Löfven sitter vid ett bord
  Den 22 mars höll statsminister Stefan Löfven ett tal till nationen med anledning av coronaviruset. Foto: Ebba Grape

  Det nya coronaviruset prövar vårt samhälle. Regeringen har presenterat en rad olika åtgärder på flera områden för att bekämpa det nya coronaviruset. Rätt åtgärd behöver sättas in vid rätt tillfälle för att få så stor effekt som möjligt. Regeringen kommer att fatta varje beslut som är nödvändigt för att värna människors liv, hälsa och jobb.

  Nedan hittar du information om regeringens åtgärder och länkar till vem som gör vad.

Regeringens arbete med anledning av nya coronaviruset

Regeringens övergripande mål är att begränsa smittspridningen för att skydda människors liv och hälsa och säkra sjukvårdens kapacitet.

Regeringens arbete och beslut syftar till att:

 • Begränsa smittspridning i landet.
 • Säkerställa resurser till hälso- och sjukvård.
 • Begränsa inverkan på samhällsviktig verksamhet.
 • Lindra konsekvenser för medborgare och företag.
 • Dämpa oro, bland annat genom information.
 • Sätta in rätt åtgärder vid rätt tillfälle.

Regeringens åtgärder, beslut och initiativ

 1. Anställda och arbetssökande
 2. Civila samhället
 3. Företagare
 4. Idrott
 5. Kulturaktörer
 6. Reseinformation från UD
 7. Utbildningsaktörer, lärare och studerande
 8. Äldre, sjuka och vård- och omsorgspersonal
 • Regeringens arbete i bilder

  • Åsa Lindhagen blir intervjuad av ett barn.

   Pressträff för och med barn. Den 13 maj höll regeringen den tredje pressträffen för barn om det nya coronaviruset. Barnreportrar från Lilla Aktuellt och SvD Junior som ställde frågor till Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen, utbildningsminister Anna Ekström och Sara Byfors från folkhälsomyndigheten.

   Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

  • Tomas Eneroth står utomhus och en spårvagn med T-Centralen som på dessitinationsskylten närmar sig.

   Infrastrukturminister Tomas Eneroth och miljö- och klimatminister Isabella Lövin presenterade en satsning på tre miljarder till kollektivtrafiken för att mildra effekterna av minskat resande med anledning av coronaviruset. Kollektivtrafiken är också ett klimatsmart sätt att resa på och viktigt för de som inte har egen bil.

   Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

  • Utrikesminister Ann Linde står framför en svensk och en amerikansk flagga.

   Utrikesminister Ann Linde genomförde det första virtuella statsrådsbesöket till Washington DC i USA någonsin. Hon hade bland annat överläggningar med sin amerikanska kollega utrikesminister Mike Pompeo, invigde virtuella utställningar på svenska ambassaden i Washington och deltog i ett webinarie om transatlantiska relationer.

   Foto: Klara Linder/Regeringskansliet

  • Vice statsminister Isabella Lövin, utrikesminister Ann Lindhagen, utrikeshandels­minister Anna Hallberg och näringsminister Ibrahim Baylan håller pressträff.

   Vice statsminister Isabella Lövin, utrikesminister Ann Lindhagen, utrikeshandels­minister Anna Hallberg och näringsminister Ibrahim Baylan svarade på frågor om hur coronapandemin påverkar svenskt näringsliv, handel och internationellt samarbete under en internationell pressträff.

   Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

  • Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen hälsar med armbågen på en flicka som ställt frågor under pressträffen för barn.

   Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen - som också ansvarar för barnrättsfrågor - och experter från myndigheter och BRIS svarade på frågor om det nya coronaviruset från barnreportrar under en pressträff.

   Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

  • Kungen, statsministern och socialaminister Lena Hallengren sitter vid ett bord.

   Under en extra informationskonselj på slottet har statsminister Stefan Löfven underrättat H.M. Konungen om regeringens arbete med att begränsa och bromsa spridningen av det nya coronaviruset i Sverige.

   Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

  • Finansminister Magdalena Andersson och finansmarknadsminister Per Bolund under en pressträff.

   Finansminister Magdalena Andersson, finansmarknadsminister Per Bolund, Centerpartiets ekonomisk-politisk talesperson Emil Källström och Liberalernas ekonomisk-politisk talesperson Mats Persson presenterade ett krispaket med fokus på jobb och omställning. Bland annat föreslogs att tillfälligt sänka kraven på vem som kan få a-kassa och satsningar på utbildningar.

   Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

  • Statsminister Stefan Löfven och vice statsminister Isabella Lövin sitter framför en tv-skärm med ett videomöte igång.

   Statsminister Stefan Löfven och vice statsminister Isabella Lövin höll videomöte med pensionärsorganisationerna PRO, SPF och SKPF för att höra hur de jobbar med sina medlemmar kring information och aktiviteter som påverkas av spridningen av det nya coronaviruset.

   Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

  • Kulturminister Amanda Lind står framför Skansens entré.

   Kulturminister Amanda Lind meddelade att flera museer, scener och kulturinstitutioner, bland andra Skansen, kommer att få sitt statliga bidrag utbetalat tidigare än vanligt i år för att lindra de ekonomiska konsekvenserna som virusutbrottet medfört.

   Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

  • Utbildningsminister Anna Ekström sitter framför en surfplatta som står på en trave uppslagsverk.

   Utbildningsminister Anna Ekström har testat på distansundervisning i praktiken. Gymnasieskolor, kommunala vuxenutbildningar, yrkeshögskolor, högskolor och universitet rekommenderas att tills vidare bedriva distansutbildning.

   Foto: Anja L Sundberg/Regeringskansliet

  • Stefan Löfven samtalar med personal i skyddskläder i ett provtagningstält.

   Statsminister Stefan Löfven besökte Smittskydd Västra Götaland och infektionsmottagningens provtagningstält vid Östra sjukhuset för att få en uppdaterad lägesbild med anledning av nya coronaviruset.

   Foto: Fredrik Ståhl/Regeringskansliet

  • Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark vid ett mötesbord.

   Hur kan regeringen, Arbetsmiljöverket och arbetsmarknadens parter skapa förutsättningar för en hållbar arbetsmiljö inom hälso- och sjukvården i den pågående coronakrisen? Det diskuterade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark och representanter från Arbetsmiljöverket och arbetsmarknadens parter.

   Foto: Björn Lindau/Regeringskansliet

Råd och information gällande det nya coronaviruset

Information om genomförande av de åtgärder regeringen presenterat finns hos ansvariga myndigheter. På den länkade sidan har Regeringskansliet samlat var du hittar information om din fråga hos de olika myndigheterna.

Om regeringens arbete med anledning av nya coronaviruset

Prenumerera

Totalt 857 träffar.

 • Utbildningssatsning vid Sveriges lantbruksuniversitet

  Investeringar i kunskap tar Sverige ur krisen. De stora satsningar inom universitets- och högskolesektorn som gjordes 2020 med anledning av covid-19-utbrottet fullföljs nu. I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen att Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) förstärks med ca 28 miljoner kr 2021 för att bygga ut utbildningar vid universitetet. Vidare förstärks SLU med ca 20 miljoner 2022 och ca 10 miljoner 2023 för utbyggnaden. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

 • Tillskott till RISE för att agera svenskt organ för certifiering av medicintekniska produkter

  Coronapandemin understryker behovet av att utveckling och testning av medicintekniska innovationer fortsatt sker i Sverige. En viktig förutsättning för detta är tillgång till nationella organ för certifiering av medicintekniska produkter. I höständringsbudgeten föreslår regeringen därför en förstärkning av anslaget till RISE med 15 miljoner kronor under 2020 som ska möjliggöra för bolaget att även fortsättningsvis vara verksamt som anmält organ enligt EU:s regelverk. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

 • Förstärkta resurser för korttidsarbete

  I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen att Tillväxtverkets förvaltningsresurser för korttidsarbete ökas med 7 miljoner kronor. Detta då myndigheten, under 2021 bedöms behöva genomföra mer arbete kopplat till administration och kontroll än tidigare beräknat. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

 • Återstart av besöksnäringen

  Besöksnäringens omställning och hållbara utveckling stärker den svenska konkurrenskraften och skapar förutsättningar för fler jobb i fler och växande företag över hela landet. I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen därför satsningar på 120 miljoner kronor under 2021 för insatser som ska bidra till omställning och utveckling mot en hållbar besöksnäring i hela Sverige. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

 • Forskning och innovation för ökad konkurrenskraft och återstart av svensk ekonomi

  Forskning och innovation är avgörande för Sveriges framtida konkurrenskraft och återstart av ekonomin efter coronapandemin. I den forsknings- och innovationspolitiska propositionen, som presenteras under hösten 2020, föreslås att anslagen för forskning och innovation ökas med 3,4 miljarder kronor 2021. Regeringen beräknar att nivåhöjningen av dessa anslag blir 3,2 miljarder kronor 2022, 3,3 miljarder kronor 2023 och 3,7 miljarder kronor 2024. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

 • UD häver avrådan från resor till Finland och Slovakien

  UD har fattat beslut om att häva avrådan från icke nödvändiga resor till Finland och Slovakien. Beslutet träder i kraft idag.

 • Utbildningsdepartementets budgetsatsningar 2021

  Regeringens utbildningspolitik ska befästa Sveriges position som ledande kunskaps- och forskningsnation präglad av hög kvalitet. För att bygga ett starkare samhälle krävs fortsatta investeringar i kunskap. I budgetpropositionen för 2021 föreslås bland annat satsningar för höjda kunskapsresultat och fler behöriga lärare, stärkt kompetensförsörjning och bättre möjligheter till utbildning i hela landet, samt investeringar i forskning för att återstarta ekonomin och möta samhällsutmaningarna. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

 • Miljardbelopp för att fortsatt bekämpa covid-19 under 2021

  I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen att två miljarder kronor avsätts under 2021 för att stödja regionerna med fortsatt testning och smittspårning. Regeringen föreslår också extra tillskott till Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen under 2021, bland annat för att fortsätta säkra den nationella tillgången till personlig skyddsutrustning. För det ändamålet föreslås också ett tillskott i höständringsbudgeten. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

 • A-kassan förändras tillfälligt

  En rad tillfälliga åtgärder har beslutats i syfte att fler ska få arbetslöshetsersättning, bland annat ändrade medlemsvillkor och lättnader i arbetsvillkoret. Dessutom har ersättningsnivåerna i arbetslöshetsförsäkringen höjts.

 • Ekonomiska åtgärder för 2020 till följd av virusutbrottet

  För att mildra de ekonomiska konsekvenserna av virusutbrottet har regeringen överlämnat tio extra ändringsbudgetar till riksdagen i år, utöver de sedvanliga vår- och höständringsbudgetarna. Budgetarna innehåller ett stort antal åtgärder inom ekonomins samtliga sektorer som ska värna människors liv, hälsa och möjlighet att försörja sig.