Reformering av Arbetsförmedlingen

Ett arbete för att reformera Arbetsförmedlingen har påbörjats. För regeringen är det viktigt att en arbetssökande som behöver stöd för att hitta ett jobb ska kunna få det oavsett var i landet man bor. Reformeringsarbetet måste också ske ordnat.

Ansvariga statsråd
Eva Nordmark
Ansvariga departement
Arbetsmarknads­departementet
  • Utredningen om kommunernas medverkan i den statliga arbetsmarknadspolitiken förlängs

    Regeringen har beslutat att utredningen om kommuners medverkan i den statliga arbetsmarknadspolitiken ska få förlängd utredningstid. Uppdraget ska slutredovisas den 30 juni 2020.

  • Arbetsförmedlingen säkrar närvaro på 99 orter

    I Arbetsförmedlingens regeringsbrev för 2020 gav regeringen myndigheten i uppdrag att redovisa hur myndigheten ska säkerställa en ändamålsenlig lokal närvaro och en väl fungerande samverkan i hela landet. Arbetsförmedlingen har nu lämnat en första lägesrapport.

Genvägar

Arbetsförmedlingen ska reformeras i grunden. Det framgår av regeringsförklaringen och är också en del av den överenskommelse som finns mellan regeringspartierna, Centerpartiet och
Liberalerna.

Arbetsförmedlingen

Myndighetens huvudsakliga uppgifter framgår av förordningen (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen.

Innehåll om reformering av Arbetsförmedlingen

Prenumerera

Totalt 26 träffar.