Rättsväsendet

Rättsväsendet omfattar de institutioner som ansvarar för rättssäkerhet och rättstrygghet i Sverige, det vill säga polis, åklagare, domstol och kriminalvård. Det innebär att förebygga och bekämpa brottslig verksamhet, utreda brott, verkställa påföljder samt ge stöd till brottsoffer.

Aktuellt om rättsväsendet

  • Satsningar på ett stärkt rättsväsende och ökad trygghet

    För att öka tryggheten och bygga ett starkare samhälle som håller ihop föreslås satsningar på rättsväsendet i budgeten för nästa år. Från och med 2022 beräknas satsningen uppgå till drygt 1,4 miljarder kronor årligen. Budgetpropositionen bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna. Myndigheterna tillförs totalt ca 700 miljoner kronor under 2020.

Nya åtgärder för att skärpa arbetet mot narkotika

Regeringen har presenterat nya åtgärder för att skärpa arbetet mot narkotika. Sverige har sedan lång tid tillbaka och i politisk enighet haft en vision om ett narkotikafritt samhälle. Narkotikamissbruk förstör människoliv och finansierar en stor del av den gängkriminalitet vi ser i dag, i synnerhet i de särskilt utsatta områdena.

Inrikesminister Mikael Damberg och socialminister Lena Hallengren presenterade åtgärderna vid en pressträff.

Registreringsskyldighet för kontantkort ska utredas

En utredare ska lämna förslag till regler om en skyldighet att registrera uppgifter om abonnemang för kontantkort till mobiltelefoner. Syftet är att uppgifterna ska finnas tillgängliga för brottsbekämpande ändamål. Uppdraget ska redovisas senast den 1 juni 2020.

– Många personer med koppling till den organiserade brottsligheten använder oregistrerade kontantkort för att försvåra polisens arbete. Kontantkort används även av personer med koppling till internationell terrorism. Vi måste fortsätta att effektivisera polisens verktyg för att förhindra att kriminella kan gömma sig på det här sättet, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Nya åtgärder för att stoppa skjutvapenvåldet och sprängningar

Inrikesminister Mikael Damberg har tagit emot promemorian En strängare syn på vapenbrott och smuggling av vapen och explosiva varor. Utredaren föreslår bland annat att fler vapenbrott ska bedömas som grova och synnerligen grova och att Tullverkets befogenheter utökas så att försändelser som antas innehålla vapen eller explosiva varor, till exempel handgranater, kan stoppas.

Kamerabevakning i brottsbekämpningen

Regeringen har överlämnat en proposition med förslag som förenklar för brottsbekämpande myndigheter att sätta upp kameror på allmänna platser. Lagförslaget innebär att kamerabevakningslagen ändras så att Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Kustbevakningen och Tullverket tillåts bedriva kamerabevakning utan tillstånd av Datainspektionen.

– Nu får Polismyndigheten eget mandat att avgöra när och var övervakningskameror som behövs ska sättas upp. Det är viktigt att polisen har möjlighet att vara lika snabb som brottslingarna, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Innehåll om rättsväsendet

Prenumerera

Totalt 2310 träffar.