Rättsväsendet

Rättsväsendet omfattar de institutioner som ansvarar för rättssäkerhet och rättstrygghet i Sverige, det vill säga polis, åklagare, domstol och kriminalvård. Det innebär att förebygga och bekämpa brottslig verksamhet, utreda brott, verkställa påföljder samt ge stöd till brottsoffer.

Aktuellt om rättsväsendet

Utredningsförslag: Enklare att sätta upp kameror i kollektivtrafiken

Den särskilde utredaren Johan Sjöö konstaterar i ett betänkande att ordningsstörningar, brottslighet och terrorhot gör behovet av kamerabevakning stort. Att göra det enklare att använda kamerabevakning i kollektivtrafiken och på flygplatser både förebygger brottslighet och underlättar utredningsarbetet när brott väl har begåtts. Betänkandet går nu ut på remiss.

Polisens tillgång till underrättelser från Försvarets radioanstalt

Säkerhetspolisen och Nationella operativa avdelningen i Polismyndigheten ska få utökad tillgång till uppgifter från signalspaning i för­svars­underrättelseverksamhet. Det föreslår regeringen i en lag­råds­remiss.

Nya regler om datalagring vid brottsbekämpning

Regeringen har beslutat en lagrådsremiss om nya regler om datalagring för brottsbekämpande ändamål. Förslagen innebär att lagringsreglerna i vissa delar blir mer verkningsfulla för brottsbekämpningen, där digitala spår ofta är de viktigaste och ibland enda spåren för att förhindra och utreda allvarlig brottslighet.

Försök med ett snabbförfarande i brottmål för unga lagöverträdare

Sedan januari 2018 pågår i norra Stockholm en försöksverksamhet för att snabbare kunna utreda och lagföra vissa typer av brott. Regeringen har beslutat om ett uppdrag som innebär att försöket utvidgas till att också omfatta unga lagöverträdare under 18 år.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 2165 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida