Nyanländas etablering i statens budget

Uppdaterad

Området Nyanländas etablering är en del av utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering i statens budget.

Området omfattar följande anslag:
1:1 Etableringsåtgärder
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande
1:3 Hemutrustningslån

Mer om statens budget

Den 15 april lämnade regeringen 2020 års ekonomiska vårproposition samt vårändringsbudgeten för 2020 till riksdagen.