Nyanländas etablering

Området handlar om att skapa bättre förutsättningar för att nyanlända och andra utrikes födda ska komma i arbete eller utbildning och etablera sig i samhället. Området omfattar också ersättning till kommuner och landsting för flyktingmottagande.

Ansvariga för nyanländas etablering

Ansvariga statsråd

Eva Nordmark, arbetsmarknadsminister
Eva Nordmark Arbetsmarknads­minister
Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation
Åsa Lindhagen Jämställdhets­minister samt ­minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation

Ansvarigt departement

Aktuellt om nyanländas etablering

  • Åtgärder för fler i arbete

    I budgetpropositionen för 2020 presenterar regeringen ett paket för att fler ska komma i arbete. Totalt föreslås nästan 1,3 miljarder kronor för att fler ska rustas för arbete, bättre integration, en fortsättning av utbyggnaden av kunskapslyftet och en aktiv näringspolitik. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

  • Arbetsförmedlingen ska förbereda intensivår för nyanlända

    Regeringen har beslutat att ge Arbetsförmedlingen i uppdrag att ta fram förslag inför införandet av ett intensivår för nyanlända inom etableringsprogrammet. Syftet är en snabbare etablering på arbetsmarknaden med målet att deltagarna ska komma i arbete inom ett år.

Innehåll om nyanländas etablering

Prenumerera

Totalt 710 träffar.