Det nordiska försvarssamarbetet Nordefco

Det nordiska försvarssamarbetet Nordefco bedrivs på både militär och politisk nivå och omfattar exempelvis samarbete kring utbildning och övning, logistik, internationella insatser och materiel. Ordförandeskapet roterar mellan de nordiska länderna. Under 2019 är Sverige ordförandeland i Nordefco.

Ansvariga statsråd
Peter Hultqvist
Ansvariga departement
Försvars­departementet

Aktuellt

  • Statssekreterarmöte i Luleå inom ramen för det svenska Nordefco-ordförandeskapet

    Gruppbild på statssekreterarna
    Statssekreterare Jan-Olof Lind tillsammans med sina motsvarigheter i de nordiska länderna, Thomas Ahrenkiel, Danmark, Arne Røksund, Norge, Jukka Juusti, Finland och Ólöf Hrefna Kristjánsdóttir, Island. Foto: Jesper Sundström, Försvarsmakten

    Statssekreterare Jan-Olof Lind stod värd för det nordiska statssekreterarmöte som hölls i Luleå den 23 och 24 maj inom ramen för det svenska ordförandeskapet i Nordefco. På agendan stod bland annat information om nationella försvarsplaner, internationellt samarbete och totalförsvar.

Sverige ordförande i Nordefco 2019

Det här är Nordefco

Det nordiska försvarssamarbetet Nordefco är ett samarbete mellan alla de nordiska länderna inom försvarsområdet. Samarbetet bedrivs på både militär och politisk nivå och omfattar exempelvis samarbete kring utbildning och övning, logistik, internationella insatser och materiel.

Prioriteringar under det svenska ordförandeskapet i Nordefco

Under 2019 är Sverige ordförande i Nordefco. Inför och under ordförandeskapet har ordförandelandet möjlighet att peka ut ett antal områden som man avser fokusera på under året. Läs mer om Sveriges prioriteringar.

Vision för Nordefco

Den 13 november 2018 enades de nordiska försvarsministrarna om en ny vision för det nordiska försvarssamarbetet. Den nya visionen konstaterar att de nordiska länderna har olika säkerhetspolitiska tillhörigheter, men att man står inför samma utmaningar och därför ska eftersträva ett nära, effektivt och kostnadseffektivt samarbete.

Du kan filtrera innehållet

Prenumerera

Totalt 48 träffar.