Det nordiska försvarssamarbetet Nordefco

Det nordiska försvarssamarbetet Nordefco bedrivs på både militär och politisk nivå och omfattar exempelvis samarbete kring utbildning och övning, logistik, internationella insatser och materiel. Ordförandeskapet roterar mellan de nordiska länderna. Under 2019 är Sverige ordförandeland i Nordefco.

Ansvariga statsråd
Peter Hultqvist
Ansvariga departement
Försvars­departementet
 • Försvarsminister Peter Hultqvist stod värd för nordiskt försvarsministermöte på Gotland

  • Kanslichefen vid Finlands försvarsministerium Jukka Juusti, Arnór Sigurjónsson från det isländska utrikesministeriet, försvarsminister Peter Hultqvist, Norges försvarsminister Frank Bakke-Jensen och Danmarks försvarsminister Claus Hjort Frederiksen på gruppbild framför gotländsk kalkstensmur.

   Kanslichefen vid Finlands försvarsministerium Jukka Juusti, Arnór Sigurjónsson från det isländska utrikesministeriet, försvarsminister Peter Hultqvist, Norges försvarsminister Frank Bakke-Jensen och Danmarks försvarsminister Claus Hjort Frederiksen.

   Foto: Josefin Freij/Regeringskansliet

  • De nordiska ministrarna och representanterna sitter vid bord med flaggor för att signera avtal.

   Sverige, Norge och Finland undertecknade avtal om försörjningstrygghet under Nordefco-mötet på Gotland. Danmark skrev under en avsiktsförklaring om att signera avtalet i ett senare skede.

   Foto: Josefin Freij/Regeringskansliet

  • Helikopterpilot går igenom flygningen med försvarsministrarna framför hkp 16.

   I samband med Nordefco-mötet besökte nordiska försvarsministrarna Gotlands regemente och genomförde en flytur med helikopter 16. Hkp 16 är sedan 2012 Försvarsmkatens medeltunga helikoptrar för sjukvårds-, trupp- och materieltransporter vid nationella- och internationella insatser.

   Foto: Josefin Freij/Regeringskansliet

  • Norges försvarsminister Frank Bakke-Jensen och Peter Hultqvist sitter mitt emot varandra i Försvarsmaktens helikopter 16. Utanför fönstret syns snötäckt gotländskt landskap.

   Norges försvarsminister Frank Bakke-Jensen och Peter Hultqvist i helikopter över Gotland i samband med Nordefcomötet i Visby.

   Foto: Toni Eriksson/Regeringskansliet

  • Peter Hultqvist promenerar tillsammans med delegationsmedlemmar och fotografer i samband med besöket på Gotlands regemente.

   Peter Hultqvist och de nordiska regeringsföreträdarna besökte Gotlands regemente i samband med Nordefco-mötet.

   Foto: Josefin Freij/Regeringskansliet

  Den 10 april avslutades ett två dagar långt nordiskt försvarsministermöte på Gotland inom ramen för Sveriges ordförandeskap i Nordefco. Under mötet diskuterades bland annat totalförsvar, regional säkerhet, kommande militär övningsverksamhet och uppföljning av den politiska visionen för det nordiska försvarssamarbetet. I anslutning till mötet undertecknade Sverige, Norge och Finland ett avtal om försörjningstrygghet och Danmark skrev under en avsiktsförklaring om att signera avtalet i ett senare skede.

Prioriteringar under det svenska ordförandeskapet i Nordefco 2019

Det svenska ordförandeskapet i Nordefco 2019 kommer att prioritera följande områden.

Nordefcos organisation

För att genomföra och driva de beslut som fattas inom Nordefco har de nordiska försvarsministrarna en styrnivå på departementsnivå till sitt förfogande, Policy Steering Committee, PSC.

Fördjupning och breddning av försvarssamarbetet

I Sverige finns en bred politisk enighet om att ytterligare fördjupa och bredda det nordiska samarbetet, i syfte att stärka Sveriges militära förmåga till nationell och internationell krishantering.

Ny vision för försvarssamarbetet Nordefco

Den 13 november 2018 enades de nordiska försvarsministrarna om en ny vision för det nordiska försvarssamarbetet. Den nya visionen konstaterar att de nordiska länderna har olika säkerhetspolitiska tillhörigheter, men att man står inför samma utmaningar och därför ska eftersträva ett nära, effektivt och kostnadseffektivt samarbete för att stärka vårt nationella försvar och förmågan att agera tillsammans.

Nordefco 10 år

De nordiska länderna har en lång historia av samarbete på försvarsområdet bland annat inom ramen för internationella insatser i FN-regi och senare i Nato-insatser. Under kalla krigets dagar erbjöd i synnerhet deltagandet i FN:s fredsbevarande insatser en kanal för informationsutbyte och praktisk samverkan.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 47 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida