Nationella innovationsrådet

Innovationsrådets uppgift är att med innovation bidra med lösningar på de stora samhällsutmaningarna och verka för ett långsiktigt konkurrenskraftigt och hållbart Sverige. Innovationsrådet har en rådgivande funktion och tillför nya perspektiv på frågor av betydelse för innovationspolitiken. Statsminister Stefan Löfven är ordförande i Innovationsrådet.

Innovationsrådet arbetar framför allt med att förbättra förutsättningar för det svenska innovationssystemet och samhällets förmåga att möta utmaningar med innovation.

Aktuellt om Innovationsrådet

  • Ledamöter i regeringens samverkansgrupper utsedda

    Ledamöterna i regeringens strategiska samverkansprogram samlade
    Ledamöterna i regeringens strategiska samverkansprogram. Foto: Ninna Andersson/Regeringskansliet

    Statsminister Stefan Löfven, som är ordförande i Nationella Innovationsrådet, inledningstalade när ledamöterna i de samverkansgrupper som knyts till regeringens strategiska samverkansprogram presenterades den 10 februari. De fyra samverkansprogrammen är: Näringslivets digitala strukturomvandling, Hälsa och life science, Näringslivets klimatomställning och Kompetensförsörjning och livslångt lärande. Näringsminister Ibrahim Baylan, som också är ledamot av Innovationsrådet, är ansvarig för att leda regeringens arbete med samverkansprogrammen.

  • Möt Innovationsrådets nya ledamöter

    Möt Staffan Truvé, forskningschef på Recorded Future.

Innehåll om Innovationsrådet

Prenumerera

Totalt 99 träffar.