Foto: Javier Larrea/IBL Bildbyrå

Nationella innovationsrådet

Innovationsrådets uppgift är att bidra till Sveriges utveckling som innovationsnation och stärka konkurrenskraften. Innovationsrådet har en rådgivande funktion och tillför nya perspektiv på frågor av betydelse för innovationspolitiken. Statsminister Stefan Löfven är ordförande i Innovationsrådet.

Innovationsrådet arbetar med att förbättra det svenska innovationssystemet och samhällets förmåga att möta utmaningar med innovation.

Ansvariga statsråd
Stefan Löfven
Ansvariga departement
Statsrådsberedningen

Aktuellt om Innovationsrådet

  • Innovationsrådet fortsätter sitt arbete

    Informationsmaterialets omslag
    I broschyren beskrivs innovationsrådets syfte, verksamhet, viktiga frågor och arbetssätt under 2015—2018. Illustration: Regeringskansliet

    Enligt regeringsförklaringen den 21 januari 2019 kommer Nationella innovationsrådet att fortsätta sitt arbete. För mer information om verksamheten under föregående mandatperiod hänvisas till broschyren om innovationsrådets verksamhet för åren 2015 – 2018.

Innehåll om Innovationsrådet

Prenumerera

Totalt 82 träffar.