Foto:Folio

Nationell infrastrukturplan

En fungerande infrastruktur är en viktig hörnsten i ett modernt samhällsbygge. I maj 2018 fattade sittande regering beslut om en nationell trafikslagsövergripande plan för transportinfrastrukturen för planperioden, 2018–2029. Infrastruktursatsningarna i den trafikslagsövergripande planen ska bidra till en omställning till ett fossilfritt välfärdsland, ett Sverige som håller ihop, ett ökat bostadsbyggande och förbättrade förutsättningar för näringslivet. Rätt investeringar i transportinfrastrukturen bygger Sverige starkt och hållbart för framtiden. I juni 2020 togs det första steget i arbetet med en ny nationell trafikslagsövergripande plan.

Ansvariga statsråd
Tomas Eneroth
Ansvariga departement
Infrastruktur­departementet

Rätt investeringar i transportinfrastrukturen bygger Sverige starkt och hållbart för framtiden.

Innehåll om nationell infrastrukturplan

Prenumerera

Totalt 23 träffar.