Kultur

Kulturpolitiken handlar om att främja ett levande och oberoende kulturliv. Området omfattar kulturskaparnas villkor och människors tillgång till kultur i alla dess former samt hur kulturarvet ska bevaras, användas och utvecklas.

Ansvariga för kultur

Ansvarigt statsråd

Amanda Lind, kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna
Amanda Lind Kultur- och demokrati­minister samt ­minister med ansvar för idrottsfrågorna

Ansvarigt departement

Aktuellt om kultur

  • Arbetet fortsätter inför inrättandet av ett museum om Förintelsen

    Regeringen föreslår ett tillskott på 10 miljoner kronor 2021 till Forum för levande historia, för förberedande verksamhet kopplat till inrättandet av ett museum om Förintelsen. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Foto: Ninnie Andersson/Regeringskansliet

Pressträff med Per Bolund och Amanda Lind som presenterade budgetsatsningar på kultur

Regeringen föreslår flera satsningar för kulturen i extra ändringsbudget, höständringsbudget och budgetproposition 2021. Bland annat 1,5 miljard extra till kulturen i år, permanent förstärkning av den regionala kulturen och genomförande av läsdelegationens förslag. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

En teckenspråkstolkad version finns i pressinbjudan.

Bild: Regeringskansliet

Omfördelning av stöd till fria kulturskapare

Under våren har regeringen tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna presenterat flera krispaket till kulturen med anledning av det nya coronaviruset. Bland annat har 500 miljoner kronor anslagits till arrangörer och fria kulturskapare för att mildra de ekonomiska effekterna av krisen.

Av de ansökningar som inkommit till Kulturrådet om ersättning för uteblivna intäkter för inställda eller uppskjutna kulturevenemang, uppfyller vissa ansökningar inte villkoren för stöd, vilket gjort att det nu finns pengar kvar hos Kulturrådet. Det handlar om 35 miljoner kronor som nu istället omfördelas som extra krisstöd till enskilda konstnärer och kulturskapare.

Foto: Ninnie Andersson/Regeringskansliet

Pressträff med Mikael Damberg och Amanda Lind

Fredag den 21 augusti klockan 10 höll inrikesminister Mikael Damberg och Amanda Lind, kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna, en gemensam pressträff.

En teckenspråkstolkad version av pressträffen finns i pressmeddelandet.

Bild: Regeringskansliet

För kulturaktörer med anledning av covid-19

Många hör av sig till Regeringskansliet med frågor om de åtgärder som regeringen har vidtagit för kulturaktörer med anledning av covid-19. Här finns samlad information om dessa åtgärder.

Innehåll om kultur

Prenumerera

Totalt 988 träffar.