Krisberedskap

Samhällets krisberedskap kan beskrivas som förmågan att förebygga, motstå och hantera krissituationer. Syftet med svensk krisberedskap är att värna befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet och förmågan att upprätthålla våra grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter.

Ansvariga för krisberedskap

Ansvarigt statsråd

Mikael Damberg, Närings- och innovations­minister
Mikael Damberg Inrikes­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om krisberedskap

  • Skogsbrandutredningen har överlämnat sitt slutbetänkande till regeringen

    Utredningen konstaterar att räddningstjänsten på de flesta håll i landet lyckades med att effektivt begränsa spridningen och släcka bränderna, men att flera aktörer agerade för långsamt i ett första skede.

Innehåll om krisberedskap

Prenumerera

Totalt 441 träffar.