Konsumentpolitik

Målet för konsumentpolitiken är väl fungerande konsumentmarknader och en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar konsumtion. För detta krävs fungerande lagstiftning som skyddar konsumenterna samt ett konsumentstöd som är lättillgängligt och tillförlitligt. Ett högt konsumentskydd är viktigt även utanför Sveriges gränser, till exempel vid resor eller inköp via internet.

Ansvariga för konsumentpolitik

Ansvarigt statsråd

Lena Micko, Civil­minister
Lena Micko Civil­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om konsumentpolitik

  • Bättre skydd och vägledning för konsumenter

    Regeringen har idag gett Konsumentverket olika uppdrag som ska stärka upp på konsumentområdet. Det handlar dels om att förbättra vägledningen till konsumenter, dels om att analysera situationen på marknaden för konsumentkrediter och risker för överskuldsättning.

  • Nyhetsflöde och publiceringar

    Nyheter och publicerade dokument som pressmeddelanden, propositioner eller lagrådsremisser finns i listan nedan. Listan är förfiltrerad att visa ut innehåll som är uppmärkt med det aktuella området. Du kan göra ytterligare urval i listan för att sortera ut det du är intresserad av.

Innehåll om konsumentpolitik

Prenumerera

Totalt 433 träffar.