Kommuner och regioner

Den kommunala självstyrelsen är inskriven i grundlagen och innebär en självständig och fri bestämmanderätt för kommuner och regioner. Staten reglerar delvis dessa ramar genom lagstiftning samt genom sitt övergripande ansvar för att den kommunala verksamheten utvecklas på ett sätt som är förenligt med en samhällsekonomisk balans.

Ansvariga för kommuner och regioner

Ansvarigt statsråd

Lena Micko, Civil­minister
Lena Micko Civil­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om kommuner och regioner

  • Kommunutredningen presenterade sitt slutbetänkande

    Regeringen har idag tagit emot Kommunutredningens slutbetänkande Starkare kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget.

    - Frågan om hur kommunerna ska klara sina uppdrag idag och framöver är mycket viktig, framförallt för att vi ska kunna garantera en god och tillgänglig välfärd till alla våra medborgare. Därför känns det bra att idag ta emot kommunutredningens slutbetänkande, säger civilminister Lena Micko.

  • Nyhetsflöde och publiceringar

    Nyheter och publicerade dokument som pressmeddelanden, propositioner eller lagrådsremisser finns i listan nedan. Listan är förfiltrerad att visa ut innehåll som är uppmärkt med det aktuella området. Du kan göra ytterligare urval i listan för att sortera ut det du är intresserad av.

Innehåll om kommuner och regioner

Prenumerera

Totalt 633 träffar.