Kommuner och landsting

Den kommunala självstyrelsen är inskriven i grundlagen och innebär en självständig och fri bestämmanderätt för kommuner och landsting. Staten reglerar delvis dessa ramar genom lagstiftning samt genom sitt övergripande ansvar för att den kommunala verksamheten utvecklas på ett sätt som är förenligt med en samhällsekonomisk balans.

Ansvariga för kommuner och landsting

Ansvarigt statsråd

Ardalan Shekarabi, Civil­minister
Ardalan Shekarabi Civil­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om kommuner och landsting

  • Seminarium med Kommunutredningen

    Den 15 maj arrangerade Kommunutredningen ett seminarium och hearing i riksdagshuset. Civilminister Ardalan Shekarabi höll ett inledningsanförande. Seminariet berörde bland annat frågor om kommunsamverkan, ansvarsfördelning och effektivisering genom digitalisering.

  • Nyhetsflöde och publiceringar

    Nyheter och publicerade dokument som pressmeddelanden, propositioner eller lagrådsremisser finns i listan nedan. Listan är förfiltrerad att visa ut innehåll som är uppmärkt med det aktuella området. Du kan göra ytterligare urval i listan för att sortera ut det du är intresserad av.

Innehåll om kommuner och landsting

Prenumerera

Totalt 565 träffar.