Internationella dialogen om freds- och statsbyggande

Sedan början av 2015 är biståndsminister Isabella Lövin samordförande i den Internationella dialogen om freds- och statsbyggande (International Dialogue on Peacebuilding and Statebuilding, IDPS). IDPS är ett forum för politisk dialog med sviktande och konfliktdrabbade stater, internationella givare och det civila samhället med målet att bidra till mer framgångsrika processer från konflikt till fred.

Ansvariga statsråd
Isabella Lövin
Ansvariga departement
Utrikes­departementet
 • Högnivåmöte i Stockholm antar Stockholmsdeklarationen mot krig och konflikter

  Biståndsminister Isabella Lövin och FN:s biträdande generalsekreterare Jan Eliasson.
  Biståndsminister Isabella Lövin och FN:s biträdande generalsekreterare Jan Eliasson. Foto: Matilda Häggblom/Regeringskansliet

  Den 5 april var biståndsminister Isabella Lövin värd för ett möte där ett 40-tal länder och organisationer enades om Stockholmsdeklarationen – en deklaration om hur arbetet för att förebygga konflikter och skapa förutsättningar för en varaktig fred ska stärkas.

 • Isabella Lövin talade i FN om hållbar utveckling i konfliktdrabbade länder

  Biståndsministern i FN
  Biståndsministern i FN. Foto: Lisa Laskaridis Sarmiento, FN-representationen, New York

  "Som biståndsminister blir jag ständigt påmind om att konflikter och våld är ett stort hot mot en hållbar fred och utveckling. Därför ser jag mitt deltagande i internationella dialogen som en av mina viktigaste uppgifter." Isabella Lövin talade på ett sidoevent under UNGA-veckan i New York om hur den nya utvecklingsagendan ska implementeras i sviktande och konfliktdrabbade stater.

 • Biståndsminister Lövin ny ordförande för arbete mot krig och konflikter

  Isabella Lövin med Sierra Leones finansminister Dr Marah.
  Isabella Lövin med Sierra Leones finansminister Dr Marah under ett besök i Sierra Leone i februari. Lövin och Dr Marah delar ordförandeskapet i den Internationella dialogen för freds- och statsbyggande. Foto: Annika Flensburg/Regeringskansliet

  Nu är det klart att OECD:s nätverk för konfliktdrabbade och sviktande stater, INCAF, utser biståndsminister Isabella Lövin som sin representant på ordförandeposten i den Internationella Dialogen för Fredsbyggande och Statsbyggande (IDPS).

New Deal: Fem freds- och statsbyggande mål

1. Inkluderande politik - att arbeta för inkluderande politiska lösningar.
2. Säkerhet - att etablera och stärka säkerheten för befolkningen.
3. Rättvisa - att öka människors tillgång till rättvisa och förtroende för rättsväsendet.
4. Ekonomi - att stärka den ekonomiska basen, skapa arbetstillfällen och förbättra levnadsbetingelser för befolkningen.
5. Inkomster & service - att öka och förbättra hanteringen av statliga inkomster och bygga kapacitet för tillhandahållande av samhällstjänster.

g7+-länderna

g7+ är en frivillig sammanslutning av 20 konflikt- och post-konfliktländer. Huvudsyftet med g7+ är att dela erfarenheter och verka för reformer av det internationella samfundets stöd till sviktande och konfliktdrabbade stater.

INCAF

The International Network on Conflict and Fragility (INCAF) grundades 2009 under OECD:s biståndskommitté DAC och samlar regeringar och internationella organisationer som vill utveckla och förbättra metoder för internationell respons och insatser i konfliktområden och sviktande stater.

Fakta: IDPS

The International Dialogue on Peacebuilding and Statebuilding (IDPS), är ett forum för politisk dialog med sviktande och konfliktdrabbade stater, internationella givare och det civila samhället med målet att bidra till mer framgångsrika processer från konflikt till fred.

1,5 miljarder människor lever i sviktande och konfliktdrabbade länder och utgör nära hälften av världens fattiga.

Många av de länder som upplevt krig och konflikter fastnar i en våldsspiral och återfaller i konflikter.

70 procent av sviktande stater har upplevt konflikter sedan 1989.

30 procent av det internationella biståndet går till sviktande och konfliktdrabbade stater.

Aktuellt

Foto: Gabriel Liljenström/Regeringskansliet

Biståndsminister Lövin till Sydsudan

Biståndsminister Isabella Lövin är i Sydsudan för ett två-dagarsbesök. Syftet är att främja fredsprocessen i landet liksom kvinnors rättigheter.

Isabella Lövin tillsammans med Fartun Abdisalam Haji Adan, som leder Elman Peace and Somalia Sister
Isabella Lövin tillsammans med Fartun Abdisalam Haji Adan, som leder Elman Peace and Somalia Sister Foto: Annika Flensburg/Regeringskansliet

Biståndsminister Isabella Lövin besöker Somalia

I veckan reste biståndsminister Isabella Lövin till Mogadishu, Somalia, för att träffa regeringsföreträdare, civilsamhällesorganisationer liksom internationella givare.

Isabella Lövin leder möte om fredsbyggande i Paris
Isabella Lövin leder möte om fredsbyggande i Paris Foto: Gabriel Liljenström

Isabella Lövin leder möte om fredsbyggande

Hur ska konfliktdrabbade länder kunna genomföra de nya globala utvecklingsmålen? Det är en av frågorna på agendan när den Internationella dialogen för freds-och statsbyggande träffas, under ledning av biståndsminister Isabella Lövin, i Paris idag.

Innehåll om internationella dialogen

Prenumerera

Totalt 35 träffar.