Högskola och forskning

Högre utbildning bidrar till bildning och enskilda individers utveckling, samhällsengagemang och kritiska tänkande. Utbildning av hög kvalitet är avgörande för att stärka Sveriges konkurrenskraft. Den behövs för välutbildad arbetskraft och skapar förutsättningar för forskning och ökad kunskap.

Ansvariga för högskola och forskning

Ansvarigt statsråd

Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning
Matilda Ernkrans Minister för högre utbildning och forskning

Ansvarigt departement

Aktuellt om högskola och forskning

  • Nya nomineringspersoner till universitet och högskolor

    Regeringen har utsett 58 nomineringspersoner för 29 universitet och högskolor. Två nomineringspersoner för varje lärosäte har i uppgift att ta fram förslag på externa styrelseledamöter vid lärosätena.

  • Ny forskningsberedning tillsätts

    Sveriges position som en ledande forskningsnation behöver försvaras och den fria forskningen värnas. Nu tillsätter regeringen den nya forskningsberedningen – en expertgrupp med stor kunskap om svensk forskning och dess internationella konkurrenskraft. Beredningen kommer att fungera som rådgivare till regeringen bland annat i utarbetandet av den forskningspolitiska propositionen.

Innehåll om högskola och forskning

Prenumerera

Totalt 1239 träffar.