Rapsfält
Regeringskansliet

Hela Sverige exporterar

Närmare 1,3 miljoner personer går varje dag till ett jobb som finns till tack vare vår export. Genom att öka exporten ut i världen skapar vi jobb och stärker välfärden i hela Sverige.

Sedan 2014 har exporten ökat i samtliga län och hälften av exportens tillväxt skapas utanför storstadsregionerna. Det var framförallt mindre företag med färre än 50 anställda som exporterade under 2018. Hela Sverige exporterar.

Utrikeshandelsminister Anna Hallberg kommer under de närmsta månaderna att besöka företag runt om i hela Sverige inom ramen för kampanjen Hela Sverige exporterar. Kampanjen har tre teman:

- hållbarhet och sociala aspekter
- geografisk spridning
- inkludering av små, medelstora och stora företag

Ansvariga statsråd
Anna Hallberg
Ansvariga departement
Utrikes­departementet
Närings­departementet

Innehåll om Hela Sverige exporterar

Prenumerera

Totalt 6 träffar.