Foto: Maskot

Hållbara pensioner

De sex partier som står bakom pensionssystemet har enats om en rad förändringar för att långsiktigt höja och trygga pensionerna. Bland annat slogs det fast att grundskyddet för de pensionärer som har det tuffast ska förbättras samt att de sjunkande pensionsnivåerna i relation till slutlön, som är ett resultat av att medellivslängden i Sverige stiger, ska motverkas. Förslag lämnades till riksdagen den 28 maj för att höja och trygga den allmänna pensionen. Det innebär bland annat att garantipensionen och taket i bostadstillägget för pensionärer höjs från och med nästa år. 2020 höjs även lägsta åldern för att ta ut allmän pension och en så kallad riktålder införs för att upprätthålla pensionsnivåerna när vi lever allt längre. Partierna som står bakom pensionssystemet i Pensionsgruppen är Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna.

Ansvariga statsråd
Ansvariga departement
Social­departementet

Aktuellt

  • Hållbara pensioner: Förbättrat grundskydd för pensionärer och ett successivt längre arbetsliv

    Foto: Pernille Tofte

    Regeringen vill att pensionerna ska höjas. Regeringen och pensionsgruppen föreslår därför ett antal åtgärder på pensionsområdet i propositioner som lämnats till riksdagen den 28 maj. I pensionsgruppen ingår regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet samt Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna.

Aktellt inom hållbara pensioner

Foto: Regeringskansliet

Delegation för äldre arbetskraft

Regeringen och Pensionsgruppen vill se en mer inkluderande och åldersoberoende svensk arbetsmarknad. Därför tillsätts nu en delegation för äldre arbetskraft som ska motverka åldersdiskriminering och hitta möjligheter för att bättre ta tillvara äldres erfarenhet och kompetens.

Socialminister Annika Strandhäll på konferensen Jämställda pensioner i Norden.
Socialminister Annika Strandhäll på konferensen Jämställda pensioner i Norden. Foto: André Vifot Haas/Regeringskansliet

Nordisk konferens om jämställda pensioner

Konferensen ”Jämställda pensioner i Norden – Utmaningar och möjligheter” genomfördes fredagen den 23 november i Stockholm. Syftet med konferensen var att jämföra pensionsgapet mellan kvinnor och män i de nordiska länderna och att utbyta erfarenheter av åtgärder som minskar inkomstskillnaderna. Konferensen arrangerades inom ramen för det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet.

Regeringsuppdrag
Regeringsuppdrag Illustration: Regeringskansliet

Åtgärder för ett tryggare premiepensionssystem

Pensionsmyndigheten överlämnar slutredovisningen av regeringens uppdrag om ”Stärkt konsumentskydd inom premiepensionen”. Pensionsmyndigheten har fått i uppdrag av regeringen och Pensionsgruppen att föreslå åtgärder för att stärka konsumentskyddet på premiepensionens fondtorg, dessa åtgärder redovisas nu.

Innehåll om Hållbara pensioner

Prenumerera

Totalt 3 träffar.