Funktionshinder

Funktionshinderspolitiken utgår från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Politiken tar tillvara de rättigheter och intressen som personer med funktionsnedsättningar har i samhället. Flera områden omfattas av politiken, till exempel arbetsmarknadspolitiken eller utbildningspolitiken.

Ansvariga för funktionshinder

Ansvarigt statsråd

Socialminister Lena Hallengren
Lena Hallengren Social­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om funktionshinder

 • Socialdepartementets arbete med anledning av coronaviruset

  • En amn och en kvinna står bredvid varandra och pratar.

   Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson och socialminister Lena Hallengren på pressträff 1 april. Socialministern uppmanar alla att ta ett personligt ansvar: —Håll avstånd, inga icke nödvändiga resor inom landet och besök inte äldre personer. Det finns inget som är viktigare än människors liv och hälsa.

   Foto: Ninni Andersson/ Regeringskansliet

  • En man och en kvinna står bredvid varandra.

   – Socialstyrelsen har idag tecknat avtal för att säkra omfattande leveranser av andningsskydd. Det här en långsiktig lösning, baserad på inhemsk svensk produktion, säger socialminister Lena Hallengren. Här med Jonas Nykvist från Dräger AB, ett företag inom medicin och säkerhetsteknik.

   Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

  • Två män och en kvinna sitter vid ett stort bord.

   Socialminister Lena Hallengren, statsminister Stefan Löfven och H.M Konungen från extra informationskonselj på Kungliga slottet den 18 mars. Statsministern underrättade H.M. Konungen om regeringens arbete med att begränsa och bromsa spridningen av det nya coronaviruset i Sverige.

   Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

  • Två kvinnor påväg till en pressträff.

   På pressträffen den 18 mars berättade socialminister Lena Hallengren om ett nytt uppdrag till Socialstyrelsen att inrätta en samordningsfunktion för intensivvårdsplatser. Här med Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell.

   Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

  • En kvinna står och talar.

   Socialminister Lena Hallengren på en pressträff 13 mars.

   Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

  • Två män och två kvinnor står bredvid varandra vid en pressträff.

   Fredag 13 mars höll statsminister Stefan Löfven pressträff tillsammans med socialminister Lena Hallengren, näringsminister Ibrahim Baylan och minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans.

   Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

  Med anledning av utbrottet av nya coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19 följer regeringen utvecklingen noga och har löpande kontakt med ansvariga myndigheter. Här finns samlad information om arbetet inom Socialdepartementets politikområden. Sidan uppdateras löpande.

 • Förslag om ökade möjligheter till anpassning inom bilstödet

  Regeringen föreslår i en proposition att bilstödet ska förbättras för att öka stödets ändamålsenlighet. Bilstödet innefattar bidrag till inköp och anpassning av fordon och lämnas till personer som har stora svårigheter att förflytta sig på egen hand eller med allmänna kommunikationer.

Innehåll om funktionshinder

Prenumerera

Totalt 347 träffar.