Funktionshinder

Funktionshinderspolitiken utgår från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Politiken tar tillvara de rättigheter och intressen som personer med funktionsnedsättningar har i samhället. Flera områden omfattas av politiken, till exempel arbetsmarknadspolitiken eller utbildningspolitiken.

Ansvariga för funktionshinder

Ansvarigt statsråd

Socialminister Lena Hallengren
Lena Hallengren Social­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om funktionshinder

  • För äldre, sjuka och vård- och omsorgspersonal med anledning av covid-19

    Foto: TT

    Här finns samlad information som berör äldre, sjuka och riskgrupper. Här finns också information för dig som arbetar inom vård och omsorg.

  • Genomförande av tillgänglighetsdirektivet

    En särskild utredare ska ta ställning till hur tillgänglighetsdirektivet ska genomföras i Sverige. Utredaren ska analysera hur svensk rätt förhåller sig till direktivet och lämna nödvändiga författningsförslag. Till särskild utredare har regeringen utsett Magnus Larsson, generaldirektör för Myndigheten för tillgängliga medier.

Innehåll om funktionshinder

Prenumerera

Totalt 351 träffar.