Ett anständigt och hållbart arbetsliv globalt

Publicerad

Den Globala Kommissionens rapport ”Framtidens arbete” står i fokus under jubileumsåret. Den presenterar de möjligheter och utmaningar som uppstår med digitalisering, klimatförändringar och demografiska förändringar. Kommissionens arbete har letts av statsminister Stefan Löfven och Sydafrikas president Cyril Ramaphosa.

I rapporten ”Framtidens arbete” presenterar kommissionen en framtidsagenda med människan i fokus. Agendan innehåller 10 rekommendationer, fördelat på tre huvudområden:

  • Investera i människors förmågor genom exempelvis satsningar på livslångt lärande, sociala skyddsnät och ökad jämställdhet.
  • Investera i arbetsmarknadsinstitutioner, utveckling av bland annat kollektivavtal och social dialog.
  • Investera i anständigt och hållbart arbetsliv för en grön global ekonomi.

Rekommendationerna riktar sig till världens regeringar och kommer att ligga till grund för fortsatta diskussioner på ILO:s internationella arbetskonferens den 10–21 juni i Geneve.