Militärt försvar

Området hanterar det militära försvaret, samordningen med det civila försvaret och frågor rörande totalförsvarsplikt. Området inkluderar också försvars- och försvarsmaterielsamarbeten med andra länder.

Ansvariga för militärt försvar

Ansvarigt statsråd

Peter Hultqvist Försvars­minister
Peter Hultqvist Försvars­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om militärt försvar

Svenska soldater under övning
Svenska soldater under övning. Foto: Jimmy Croona / Försvarsmakten

Ökad operativ förmåga i krigsförbanden

Genom att kunna möta ett väpnat angrepp ska totalförsvaret utgöra en tröskel för den som vill angripa Sverige, eller utöva påtryckningar med militära medel. Målet för det svenska försvaret är att öka den operativa förmågan i krigsförbanden och säkerställa förmågan i totalförsvaret.

Soldat i patrullbåt.
Svenskt deltagande i operation ATALANTA utanför Somalias kust. Foto: Mats Nyström / Försvarsmakten

Försvaret stärks genom övningsverksamhet

För att höja försvarets operativa förmåga krävs att kvalificerade försvarsmaktsövningar genomförs regelbundet. Förmågan utvecklas bland annat genom utbildning och övning och förstärks av att svenska krigsförband deltar i nationella och internationella operationer.

Soldater som övar.
Soldater från de nordiska länderna övar tillsammans. Foto: Jimmy Croona / Försvarsmakten

Internationella samarbeten förbättrar säkerheten

Svensk säkerhet är beroende av internationella samarbeten och relationer med flera länder och organisationer. Målsättningen med det internationella försvarssamarbetet är att effektivare använda resurser och öka den operativa förmågan för det svenska försvaret.

Gulfstream
Gulfstream Foto: Försvarsmakten

Förstärkt försvarsunderrättelseförmåga

Försvarsunderrättelseverksamhet bedrivs till stöd för svensk säkerhets-, utrikes- och försvarspolitik. Underrättelseverksamheten bidrar till att stärka Sveriges långsiktiga utrikes- och säkerhetspolitiska handlingsfrihet och försvarspolitiska förmåga.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 565 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida