Mål för civilt försvar

Uppdaterad

Riksdagen har beslutat att målet för verksamheten inom det civila försvaret är att

  • värna civilbefolkningen
  • säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna
  • bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.