Folkhälsa och sjukvård

Sjukvård handlar om de insatser som görs för att vårda dem som är sjuka och att utveckla vården. Vården ska vara jämlik, jämställd och tillgänglig och erbjudas utifrån behov på lika villkor. Folkhälsa handlar om de insatser som görs för att förebygga ohälsa och omfattar allt från breda insatser för att främja folkhälsan till specifika frågor som alkohol, tobak och skydd mot smittsamma sjukdomar.

Aktuellt om folkhälsa och sjukvård

  • Nya statsråd i regeringen

    Tisdag den 1 oktober presenterade statsminister Stefan Löfven förändringar i regeringen.

  • Slutbetänkande för mer jämlik vård överlämnat

    Den 1 oktober tog socialminister Lena Hallengren emot slutbetänkandet av utredningen Styrning för en mer jämlik vård. Betänkandet överlämnades av den särskilde utredaren Göran Stiernstedt.

Lena Hallengren och Matilda Ernkrans presenterar initiativ om kompetensförsörjning av personal inom hälso- och sjukvården

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att inrätta ett nationellt vårdkompetensråd. Rådet ska långsiktigt samordna, kartlägga och verka för att effektivisera kompetensförsörjning av personal inom vården.

Reformer för ökad trygghet och välfärd inom Folkhälsa och Sjukvård

Regeringen föreslår i budgeten för 2020 en satsning på området psykisk hälsa på 2,2 miljarder kronor. Regeringen avser att utöka det allmänna vaccinationsprogrammet för barn med HPV-vaccination för pojkar. I budgeten föreslår regeringen också en satsning på 100 miljoner kronor för att fler sjuksköterskor ska ges möjlighet till betald specialistutbildning.

Karriärtjänster ska ge bättre villkor för specialistsjuksköterskor

För att öka attraktiviteten att bli specialistsjuksköterska, och för att skapa bättre utvecklings- och karriärmöjligheter, föreslår regeringen en satsning på karriärtjänster med 100 miljoner kronor årligen. Satsningen är en del av budgeten för 2020.

Foto: Folio

Insatser för kvinnors hälsa

Skillnader mellan kvinnor och män i hälso- och sjukvården föranleder flera stora satsningar för att stärka kvinnors hälsa och utveckla den vård som riktas specifikt till kvinnor

Innehåll om folkhälsa och sjukvård

Prenumerera

Totalt 2117 träffar.