Regeringen stödjer SOK:s ansökan till Vinter-OS och Paralympics i Sverige 2026

Publicerad

Regeringen har i dag fattat beslut om att uttrycka stöd till Sveriges Olympiska Kommittés ansökan om att hålla Olympiska Vinterspel och Paralympics i Sverige år 2026.

Regeringens stöd till ansökan innebär ett intygande om vissa nödvändiga säkerhetsfunktioner för att SOK ska kunna arrangera OS i Sverige, såsom att utfärda visum för bl.a. deltagare och funktionärer och säkerställa den yttre säkerheten under spelens gång. Enligt svensk lagstiftning, ordningslagen, är det arrangören som har huvudansvaret för säkerheten vid ett arrangemang. Endast en mindre del av ansvaret för säkerheten hamnar på myndigheterna.

Detta innebär att SOK som arrangör ansvarar för säkerheten i och omkring tävlingsområdena medan de statliga myndigheterna sköter sitt vanliga uppdrag att upprätthålla ordning och säkerhet i samhället i övrigt, dvs. utanför tävlingsområdena. Det senare ingår i myndigheternas ordinarie uppgifter.

Inga statliga ekonomiska garantier för spelen

SOK har inte begärt några statliga ekonomiska garantier för spelen och det är inte aktuellt med några sådana garantier när det gäller själva genomförandet av spelen. Staten tar inte på sig något ekonomiskt ansvar utöver de myndighetsfunktioner som följer av spelens genomförande. Det skiljer sig från tidigare svenska OS-ansökningar där ansökan om statliga ekonomiska bidrag och garantier funnits och riksdagen på regeringens förslag beslutat om statliga ekonomiska garantier.