Folkhälsa och idrott

Folkhälsa handlar om de insatser som görs för att förebygga ohälsa. Området omfattar allt från breda insatser för att främja folkhälsan till specifika frågor som alkohol, tobak och skydd mot smittsamma sjukdomar. Idrottsområdet innehåller både folkhälsofrågor, som att få människor att röra på sig och träna, och demokratiska perspektiv, som att få människor att engagera sig och ta ansvar i föreningslivet. Området omfattar också initiativ för att ge människor upplevelser i form av idrottsevenemang.

Ansvariga för folkhälsa och idrott

Ansvariga statsråd

Socialminister Lena Hallengren
Lena Hallengren Social­minister
Amanda Lind, kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna
Amanda Lind Kultur- och demokrati­minister samt ­minister med ansvar för idrottsfrågorna

Ansvariga departement

Aktuellt om folkhälsa och idrott

 • Ökad kunskap om suicidprevention och stöd till efterlevande

  Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram och sprida kunskap som kan stödja hälso- och sjukvårdens samt socialtjänstens arbete med att förebygga suicid. Socialstyrelsen ska även ta fram och sprida kunskap för att stödet till personer som förlorat en anhörig eller närstående i suicid ska kunna stärkas.

 • Regeringen stödjer SOK:s ansökan till Vinter-OS och Paralympics i Sverige 2026

  Regeringen har i dag fattat beslut om att uttrycka stöd till Sveriges Olympiska Kommittés ansökan om att hålla Olympiska Vinterspel och Paralympics i Sverige år 2026.

 • Socialministern talade på WHO Partners Forum

  En man och en kvinna sitter och talar över ett bord
  Socialminister Lena Hallengren samtalade med Världshälsoorganisationen WHO:s generaldirektör Tedros Adhanom Ghebreyesus vid WHO Partners Forum på Fotografiska muséet i Stockholm. Foto: Regeringskansliet

  Den 9-10 april var Sverige värd för WHO Partners Forum i Stockholm där flera av världens ledande personer inom hälsa diskuterade ett nytt samarbete och initiativ för att möta vår tids mest akuta hälsoutmaningar.

  – För att kunna möta vår tids globala hälsoutmaningar krävs ett ännu närmare samarbete än idag. Att bekämpa antibiotikaresistens och sjukdomsutbrott och kunna erbjuda grundläggande hälso- och sjukvård för alla är inte bara viktigt för att förbättra människors välbefinnande utan också för att främja tillväxt och utveckling, säger socialminister Lena Hallengren.

Två vuxna sitter på ett golv tillsammans med några barn som rör sig.
En befolkning som är frisk och mår bra skapar bättre förutsättningar för välstånd och ökad tillväxt. Foto: Folio bildbyrå

Folkhälsa ska bli mer jämlik

Det övergripande nationella målet för folkhälsopolitiken är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.

Foto: Folio

10 miljoner kronor till barn- och ungdomsidrotten

Regeringen fortsätter satsningen på svensk idrott. Att öka rekryteringen av pojkar och flickor till idrottsrörelsen är målet med de tio miljoner kronor som Riksidrottsförbundet nu får ta del av.

Foto: Folio Bildbyrå AB

Långsiktighet i ANDT-arbetet

I regeringens strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken (ANDT) från 2016 tar regeringen ytterligare steg för att öka aktiviteten inom området. Målet är att nå ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk.

Illustration: Annika Carlsson

Jämställd hälsa - regeringens insatser

Det femte jämställdhetspolitiska delmålet är jämställd hälsa. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor. En jämställd hälsa är ett mål i sig, men en god hälsa för kvinnor och män respektive flickor och pojkar bidrar även till ett jämställt och aktivt deltagande i samhället. Ta del av regeringens hittills genomförda insatser.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 645 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida