EU:s långtidsbudget (MFF)

I maj 2018 lade EU-kommissionen fram ett förslag till en ny flerårig budgetram för åren 2021 till 2027. Budgetramen reglerar vilka utgifter och vilka åtaganden EU har under sjuårsperioden. Efter det att kommissionen lade fram sitt förslag påbörjades förhandlingar i rådet. En överenskommelse om budgetramen förväntas nås under 2020.

Statsminister Stefan Löfven
Statsminister Stefan Löfven kunde inte acceptera att den svenska EU-avgiften ökar drastiskt. Foto: EU-representationen

Ingen enighet om långtidsbudgeten på EU:s toppmöte

Stats- och regeringscheferna från de 27 EU-länderna möttes i Bryssel på torsdag och fredag för att försöka komma överens om EU:s långtidsbudget för åren 2021 till 2027. Mötet avslutades utan att EU-ledarna nådde en överenskommelse.

Pressbild på Hans Dahlgren
Hans Dahlgren, EU-minister Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Hans Dahlgren om de kommande budgetförhandlingarna i EU

På ett extrainsatt toppmöte i Europeiska rådet den 20 februari ska EU:s ledare komma överens om EU:s budget för perioden 2021–2027. Hör EU-minister Hans Dahlgren om Sveriges hållning och hans förväntningar på de kommande dagarnas förhandling.

Innehåll om EU:s långtidsbudget (MFF)

Prenumerera

Totalt 24 träffar.