EU:s långtidsbudget (MFF)

I maj 2018 lade EU-kommissionen fram ett förslag till en ny flerårig budgetram för åren 2021 till 2027. Budgetramen reglerar vilka utgifter och vilka åtaganden EU har under sjuårsperioden. Efter det att kommissionen lade fram sitt förslag påbörjades förhandlingar i rådet. En överenskommelse om budgetramen förväntas nås under 2020.

Hans Dahlgren och Tytti Tuppurainen
EU-minister Hans Dahlgren i samtal med Finlands EU-minister Tytti Tuppurainen. På allmänna rådets möte 17 februari ska de diskutera EU:s kommande långtidsbudget med EU-kollegorna. Foto: Europeiska unionens råd

EU-ministrar diskuterar EU:s långtidsbudget inför budgettoppmöte

När EU-minister Hans Dahlgren träffar sina kollegor från EU:s medlemsländer 17 februari ska de diskutera ett förslag om EU:s långtidsbudget för perioden 2021–2027. Diskussionen är en förberedelse inför det extrainsatta toppmötet om EU:s långtidsbudget 20 februari.

Statsministern står framför journalister och svarar på frågor.
Statsminister Stefan Löfven intervjuas av journalister efter mötet i Europeiska rådet. Foto: Europeiska unionen 2019

EU:s fleråriga budgetram i fokus på toppmöte

EU:s långtidsbudget var en av frågorna som stod i fokus under toppmötet i Europeiska rådet den 12-13 december.

Innehåll om EU:s långtidsbudget (MFF)

Prenumerera

Totalt 12 träffar.