Miljardsatsning på polisen

Publicerad

För att minska brottsligheten och öka tryggheten i Sverige har regeringen sjösatt en historisk satsning på Polismyndigheten. Bland annat får Polismyndigheten i år drygt 4 miljarder kronor mer än under 2018. Fram till 2024 ska även antalet anställda öka med 10 000 – hittills har 3 500 av dessa anställts.

– Svenska poliser gör ett fantastiskt arbete varje dag för att bekämpa och förebygga brott. Nu gör regeringen en stor satsning för fler polisanställda, bättre arbetsmiljö och karriärvägar. Tryggheten ska öka och fler brott ska utredas och klaras upp. Jag vill att alla polisanställda ska känna samhällets stöd och uppskattning och få de förutsättningar de förtjänar, säger statsminister Stefan Löfven.

Urval av regeringens stasningar på polisen

Miljardsatsning på polisen

Befolkningen i Sverige ökar och brottsligheten förändras. Det innebär att polisen behöver ökade resurser. Därför har regeringen föreslagit att anslaget till polisen höjs med 2 miljarder kronor för 2018, 2,3 miljarder 2019 och 2,8 miljarder 2020.

Pressmeddelande: Historisk satsning på polisen

Stärkt rättsväsende

När polisen får mer resurser ökar trycket på andra steg i rättskedjan. Därför föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2020 stasningar för att stärka hela rättsväsendet och därmed öka tryggheten i samhället.

Pressmeddelande: Satsningar inom Justitiedepartementets ansvarsområden i budgeten

Uppdrag till Polismyndigheten angående förbättrad arbetsmiljö och fler karriärvägar för polisanställda

För att lyckas locka fler att vilja söka sig till myndigheten och färre att vilja lämna yrket behöver Polismyndigheten vara en attraktiv arbetsgivare. Regeringen har därför gett  Polismyndigheten i uppdrag att förbättra arbetsmiljön och erbjuda fler karriärvägar för de anställda.

Uppdrag till Polismyndigheten angående förbättrad arbetsmiljö och fler karriärvägar för polisanställda

Inrikesminister Mikael Damberg om regeringens satsning på polisen