Programrådsmöte oktober 2019

Publicerad

Skogsprogrammet ska fortsätta utvecklas! Därför träffades programrådet den 9 oktober. I filmen ger några av deltagarna sin syn på skogsprogrammet.

Skogsprogrammets programråd träffades den 9 oktober 2019. Programrådet är rådgivande grupp till landsbygdsministern i frågor som tas upp inom skogsprogrammet.

Landsbygdsminister Jennie Nilsson inledde mötet och berömde det goda arbete som hittills gjorts och underströk att skogsprogrammets strategi är grunden som ska byggas vidare på. I enlighet med januariavtalet, som är en överenskommelse mellan fyra partier och utgör underlag för regeringssamarbetet, ska skogsprogrammet utvecklas för att ytterligare främja en växande skogsnäring och ett hållbart skogsbruk. Programmet ska bygga på skogsvårdslagens två mål om produktion och miljöhänsyn. Särskilt fokus ska läggas på goda villkor för företagande i skogssektorn.

Deltagarna i programrådet arbetade under mötet med att identifiera ämnen och områden som måste bör lyftas för att utveckla Skogprogrammet mot en växande bioekonomi. Flera av dessa ämnen kommer vara tema för fördjupningsmöten i vår. Utredare Agneta Ögren, som på regeringens uppdrag utreder "Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen" var också på mötet för att ge en nulägesbild av utredningen, som ska vara klar sommaren 2020.