Digitaliseringspolitik

Digitaliseringspolitiken handlar om att använda och främja de möjligheter som digitaliseringen för med sig. Området omfattar bland annat reglering av it och elektronisk kommunikation, liksom nät- och informationssäkerhet, frekvenspolitik och frågor om internets förvaltning. I området ingår också frågor om tillgång till bredband och digital infrastruktur, samt frågor om digitalisering och it inom offentlig förvaltning.

Aktuellt om digitaliseringspolitik

 • Nyhetsflöde och publiceringar

  Nyheter och publicerade dokument som pressmeddelanden, propositioner eller lagrådsremisser finns i listan nedan. Listan är förfiltrerad att visa ut innehåll som är uppmärkt med det aktuella området. Du kan göra ytterligare urval i listan för att sortera ut det du är intresserad av.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 805 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida
 • Anders Ygeman inviger första industriella 5G-nätverket

  Idag, måndagen den 11 mars, är energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman med och inviger Sveriges första industriella 5G-nätverk. Det sker på Volvo CE:s anläggning i Eskilstuna i samarbete med Telia och Ericsson.

  Anders Ygeman inviger första industriella 5G-nätverket
 • Remiss av SOU 2018:92 Frekvenser i samhällets tjänst

  Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat betänkandet av Utredningen om radiospektrumanvändning i framtiden – Frekvenser i samhällets tjänst, SOU 2018:92.

  Remiss av SOU 2018:92 Frekvenser i samhällets tjänst
 • EU ställde sig bakom beslut om artificiell intelligens

  Möte i Europabyggnaden i Bryssel

  EU-ländernas ministrar med ansvar för konkurrensfrågor träffades i Bryssel 18 februari. De fattade beslut om en gemensam plan för artificiell intelligens. De diskuterade också EU:s klimatstrategi och lägesrapporter om EU:s arbete i flera frågor om konkurrenskraft, industri och näringsliv.

  EU ställde sig bakom beslut om artificiell intelligens
 • EU stärker samarbetet inom artificiell intelligens

  Möte i Europabyggnaden i Bryssel

  EU:s ministerråd för konkurrenskraft träffas i Bryssel 18 februari. Ministrarna ska fatta beslut om en gemensam plan för artificiell intelligens. De ska också diskutera EU:s klimatstrategi och få lägesrapporter om EU:s arbete i flera frågor om konkurrenskraft, industri och näringsliv.

  EU stärker samarbetet inom artificiell intelligens
 • Ändringar i lagen om elektronisk kommunikation, toppdomänlagen och radioutrustningslagen

  I propositionen föreslås en ändring i lagen om elektronisk kommunikation. Ändringen gäller en kompletterande bestämmelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2120 av den 25 november 2015 om åtgärder rörande en öppen internetanslutning och slutkundsavgifter för reglerad kommunikation inom EU och om ändring av direktiv 2002/22/EG och förordning (EU) nr 531/2012. Ändringen innebär att tillsynsmyndighetens sanktionsmöjligheter även omfattar en ny bestämmelse i EU-förordningen om ett tak för slutkundsavgifter för reglerad kommunikation.

  Ändringar i lagen om elektronisk kommunikation, toppdomänlagen och radioutrustningslagen
 • Frekvenser i samhällets tjänst

  Utredningen lämnar flera förslag som syftar till att samhällets behov av tillgång till spektrum ska kunna mötas så effektivt som möjligt i dag och i framtiden. De flesta förslagen kan hanteras separat eller tillsammans som en helhet. Utredningens förslag om nyttjandeavgifter för spektrum måste dock ses som en nyckel för att flera av de andra förslagen ska kunna genomföras framgångsrikt.

  Frekvenser i samhällets tjänst
 • Ändringar i lagen om elektronisk kommunikation, toppdomänlagen och radioutrustningslagen

  I lagrådsremissen föreslås en ändring i lagen om elektronisk kommunikation. Ändringen gäller en kompletterande bestämmelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2120 av den 25 november 2015 om åtgärder rörande en öppen internetanslutning och slutkundsav-gifter för reglerad kommunikation inom EU och om ändring av direktiv 2002/22/EG och förordning (EU) nr 531/2012. Ändringen innebär att tillsynsmyndighetens sanktionsmöjligheter även omfattar en ny bestämmelse i EU-förordningen om ett tak för slutkundsavgifter för reglerad kommunikation.

  Ändringar i lagen om elektronisk kommunikation, toppdomänlagen och radioutrustningslagen
 • Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänster

  Regeringen föreslår en ny lag med kompletterande bestämmelser till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/644 av den 18 april 2018 om gränsöverskridande paketleveranstjänster. Lagen innehåller bestämmelser om att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter dels om kompletterande informationskrav för tillhandahållare av paketleveranstjänster, dels om ett avgiftsuttag från den som omfattas av skyldigheterna enligt förordningen. Vidare innehåller lagen bestämmelser om anmälan, tillsyn och sanktioner samt överklagande. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 15 maj 2019.

  Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänster
 • Peter Eriksson inviger datacenter i Piteå

  I dag den 15 januari inviger digitaliseringsminister Peter Eriksson företaget Fortlax nya datacenter i Öjebyn utanför Piteå.

  Peter Eriksson inviger datacenter i Piteå
 • Remiss av promemorian Ändring i lagen om elektronisk kommunikation och radioutrustningslagen

  Här kan du ta del av svaren från dem som har ombetts att svara på promemorian Ändring i lagen om elektronisk kommunikation och radioutrustningslagen. Övriga yttrande finns tillgängliga i departementet.

  Remiss av promemorian Ändring i lagen om elektronisk kommunikation och radioutrustningslagen