Demokrati och mänskliga rättigheter

De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla och envar. De slår fast att alla människor, oavsett land, kultur och sammanhang, är födda fria och lika i värde och rättigheter. Demokratipolitiken omfattar bland annat allmänna val, åtgärder för att stärka och värna individens möjligheter till inflytande samt åtgärder för att främja och säkerställa respekten för de mänskliga rättigheterna. Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer ska även genomsyra hela den svenska utrikespolitiken.

Aktuellt om demokrati och mänskliga rättigheter

 • Skolresor till Förintelsens minnesplatser

  Foto: LUKASZ KALINOWSKI/REX/SHUTTERSTOCK

  I budgetpropositionen för 2020 ger regeringen, tillsammans med Liberalerna och Centerpartiet, en rad förslag för att bland annat stärka demokratin, kulturen och idrotten i hela landet. Bland annat föreslår regeringen att ytterligare 5 miljoner kronor tillförs för hågkomstresor år 2020 samt att 6 miljoner kronor avsätts årligen under 2021 och 2022. Att fler skolungdomar får göra hågkomstresor till Förintelsens minnesplatser bidrar till att höja kunskapen bland unga om de yttersta konsekvenserna av rasism och ett odemokratiskt statsskick.

 • Granskning av Sverige avseende mänskliga rättigheter

  • Ett 50-tal organisationer från civilsamhället deltog i sakråd i Regeringskansliet, med anledning av att Sveriges efterlevnad av mänskliga rättigheter granskas inom ramen för FN:s Universal Periodic Review (UPR)

   Ett 50-tal organisationer från civilsamhället deltog i sakråd i Regeringskansliet, med anledning av att Sveriges efterlevnad av mänskliga rättigheter granskas inom ramen för FN:s Universal Periodic Review (UPR). Sakrådet hölls den fjärde september.

   Foto: Regeringskansliet

  • Personal från Regeringskansliet under ledning av statssekreterare Karin Strandås, tredje från vänster, höll i sakrådet om UPR.

   Personal från Regeringskansliet under ledning av statssekreterare Karin Strandås, tredje från vänster, höll i sakrådet om UPR.

   Foto: Regeringskansliet

  • Organisationer från civilsamhället framförde synpunkter på sakrådet om UPR den fjärde september.

   Organisationer från civilsamhället framförde synpunkter på sakrådet om UPR den fjärde september.

   Foto: Regeringskansliet

  • Sakråd hölls med organisationer från civilsamhället om Universal Periodic Review (UPR) den fjärde september i Regeringskansliet.

   Sakråd hölls med organisationer från civilsamhället om Universal Periodic Review (UPR) den fjärde september i Regeringskansliet.

   Foto: Regeringskansliet

  • Organisationer från civilsamhället framförde synpunkter på sakrådet om UPR den fjärde september.

   Organisationer från civilsamhället framförde synpunkter på sakrådet om UPR den fjärde september.

   Foto: Regeringskansliet

  Sveriges generella efterlevnad av de mänskliga rättigheterna granskas regelbundet inom ramen för FN:s Universal Periodic Review (UPR). Den 14 oktober 2019 ska Sverige lämna en rapport.

Innehåll om demokrati och mänskliga rättigheter

Prenumerera

Totalt 2434 träffar.