Demokrati och mänskliga rättigheter

De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla och envar. De slår fast att alla människor, oavsett land, kultur och sammanhang, är födda fria och lika i värde och rättigheter. Demokratipolitiken omfattar bland annat allmänna val, åtgärder för att stärka och värna individens möjligheter till inflytande samt åtgärder för att främja och säkerställa respekten för de mänskliga rättigheterna. Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer ska även genomsyra hela den svenska utrikespolitiken.

Aktuellt om demokrati och mänskliga rättigheter

 • Utredningen om ett museum om Förintelsen lämnade sitt betänkande till Amanda Lind

  Onsdagen den 15 april lämnade utredningen sitt betänkande "Sveriges museum om Förintelsen" till kultur- och demokratiminister Amanda Lind. I sitt betänkandet föreslår utredningen hur ett museum för att bevara och föra vidare minnet av Förintelsen kan inrättas i Sverige.

  − Förintelsen och brotten mot mänskligheten under andra världskriget får aldrig falla i glömska. Därför ska ett nytt museum om Förintelsen inrättas i Sverige. Snart finns inga överlevande kvar som kan sprida vittnesmål om de fasansfulla brotten. Det är vår skyldighet som samhälle att föra deras berättelser vidare till kommande generationer, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

 • Kampen mot covid-19 och dess effekter på demokratin

  Utrikesminister Ann Linde i videkonferens med ministern för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson, Annika Ben David, Michelle Bachelet, Eamon Gilmore, Christos Giakoumopoulos och Ingibjörg Sólrún Gísladóttir.
  Utrikesminister Ann Linde i videokonferens med ministern för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson, Annika Ben David, Michelle Bachelet, Eamon Gilmore, Christos Giakoumopoulos och Ingibjörg Sólrún Gísladóttir. Christian Ugge/Regeringskansliet

  Hur påverkar kampen mot coronaviruset det globala arbetet med att försvara mänskliga rättigheter och främja demokrati? Som en del av regeringens demokratisatsning har Sverige tagit initiativ till en serie digitala möten för att bidra till den globala debatten kring dessa frågor.

Innehåll om demokrati och mänskliga rättigheter

Prenumerera

Totalt 2612 träffar.