Civila samhället och idrott

Med det civila samhället avses en arena, skild från staten, marknaden och det enskilda hushållet, där människor organiserar sig och agerar tillsammans i gemensamma intressen. I området ingår nätverk, ideella föreningar, registrerade trossamfund med mera. Politiken omfattar bland annat möjligheter att bilda organisationer, att få statligt stöd och att göra människor delaktiga och bedriva verksamhet. Idrottspolitiken utgör en specifik del av politiken för det civila samhället.

Ansvariga för civila samhället och idrott

Ansvarigt statsråd

Amanda Lind, kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna
Amanda Lind Kultur- och demokrati­minister samt ­minister med ansvar för idrottsfrågorna

Ansvarigt departement

Genvägar

Aktuellt om civila samhället och idrott

  • Regeringen satsar på barn- och ungdomsorganisationer i krisen

    Regeringen föreslår en förstärkning av bidraget till barn- och ungdomsorganisationer med 50 miljoner kronor årligen 2020–2022. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

  • Statens stöd till trossamfund stärks

    Regeringen föreslår att stödet till trossamfund ökar med 50 miljoner kronor för 2020 och 2021. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

  • Föreningslivet ska ha platser att mötas

    Regeringen stärker föreningslivet genom att föreslå ökade anslag till allmänna samlingslokaler. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Foto: Ninnie Andersson/Regeringskansliet

Pressträff med Mikael Damberg och Amanda Lind

Fredag den 21 augusti klockan 10 höll inrikesminister Mikael Damberg och Amanda Lind, kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna, en gemensam pressträff.

En teckenspråkstolkad version av pressträffen finns i pressmeddelandet.

Bild: Regeringskansliet

Regeringen går vidare med miljardstöd till idrotten

Regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna är överens om ett stöd till idrotten på en miljard kronor för 2020. Det ingår i den extra ändringsbudget som lämnas över till riksdagen inom kort.

Syftet med pengarna till idrotten är att mildra de ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin för idrottsverksamheter i hela landet, samt att underlätta för idrottsverksamhet att starta upp, särskilt för barn och unga.

Foto: Ninnie Andersson/Regeringskansliet

Pressbrief med Amanda Lind om begravningsverksamheten

Måndagen den 18 maj klockan 13.00 höll kultur- och demokratiminister Amanda Lind en pressbrief om Sveriges begravningsverksamhet med anledning av coronaviruset. Medverkade gjorde även Erika Brundin, ställföreträdande generalsekreterare för Svenska kyrkan och Anna Starbrink, hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholmsregionen.

I pressmeddelandet finns också en teckenspråkstolkad version av pressbriefen.

Bild: Regeringskansliet

För civila samhället och idrott med anledning av covid-19

Många hör av sig till Regeringskansliet med frågor om de åtgärder som regeringen har vidtagit för civila samhället och idrott med anledning av covid-19. Här finns samlad information om dessa åtgärder.

Innehåll om civila samhället

Prenumerera

Totalt 482 träffar.