Civila samhället och idrott

Med det civila samhället avses en arena, skild från staten, marknaden och det enskilda hushållet, där människor organiserar sig och agerar tillsammans i gemensamma intressen. I området ingår nätverk, ideella föreningar, registrerade trossamfund med mera. Politiken omfattar bland annat möjligheter att bilda organisationer, att få statligt stöd och att göra människor delaktiga och bedriva verksamhet. Idrottspolitiken utgör en specifik del av politiken för det civila samhället.

Ansvariga för civila samhället och idrott

Ansvarigt statsråd

Amanda Lind, kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna
Amanda Lind Kultur- och demokrati­minister samt ­minister med ansvar för idrottsfrågorna

Ansvarigt departement

Genvägar

Aktuellt om civila samhället och idrott

  • 14 juni blir det tillåtet att tävla igen

    Fredagen den 29 maj höll idrottsminister Amanda Lind samt inrikesminister Mikael Damberg pressträff tillsammans med Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson med anledning av det nya coronaviruset och förutsättningarna för idrotten.

    I pressmeddelandet finns en teckenspråkstolkad version av sändningen.

  • För civila samhället och idrott med anledning av covid-19

    Bild: Regeringskansliet

    Många hör av sig till Regeringskansliet med frågor om de åtgärder som regeringen har vidtagit för civila samhället och idrott med anledning av covid-19. Här finns samlad information om dessa åtgärder.

Foto: Ninnie Andersson/Regeringskansliet

100 miljoner till insatser för människor i särskild social utsatthet och mot äldres ensamhet under coronapandemin

Den 12 maj höll vice statsminister Isabella Lövin samt kultur- och demokratiminister Amanda Lind, pressträff med anledning av åtgärder för samhällets mest utsatta och mot äldres ensamhet under coronakrisen.

I pressmeddelandet finns en teckenspråkstolkad version av sändningen.

Bild: Regeringskansliet

MUCF får uppdrag att sprida information till civilsamhället med anledning av coronaviruset

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) får i uppdrag att sammanställa och sprida nödvändig information till organisationer inom civilsamhället i den uppkomna krissituationen med anledning av det nya coronaviruset.

Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

Idrottsministern och Riksidrottsförbundet höll pressträff med anledning av det nya coronaviruset

Den 17 april presenterade idrottsminister Amanda Lind och Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson principerna för hur regeringens stödpaket till idrotten på 500 miljoner kronor ska fördelas. Stödet kommer fördelas med syfte att rädda idrottsförbunds och idrottsföreningars fortsatta överlevnad i hela Sverige.

Bild: Regeringskansliet

NOD ska arbeta med samordning av civilsamhället med anledning av det nya coronaviruset

Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället (NOD) får i uppgift att bistå i samordning av civilsamhällets insatser med anledning av det nya coronaviruset.

- Det finns ett enormt engagemang runt om i vårt land, och en vana att i svåra tider ställa upp för människor som behöver det. Jag har den senaste tiden träffat många föreningar och andra delar av det civila samhället och det är tydligt att det finns en stark vilja att bidra i den här situationen. Därför är det viktigt att vi underlättar för civilsamhället i deras arbete och engagemang. NOD är en gemensam resurs för civilsamhället och regeringen och de får nu i uppgift att stödja civilsamhället där det behövs som mest, säger Amanda Lind, kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Innehåll om civila samhället

Prenumerera

Totalt 463 träffar.