Civila samhället och idrott

Med det civila samhället avses en arena, skild från staten, marknaden och det enskilda hushållet, där människor organiserar sig och agerar tillsammans i gemensamma intressen. I området ingår nätverk, ideella föreningar, registrerade trossamfund med mera. Politiken omfattar bland annat möjligheter att bilda organisationer, att få statligt stöd och att göra människor delaktiga och bedriva verksamhet. Idrottspolitiken utgör en specifik del av politiken för det civila samhället.

Ansvariga för civila samhället och idrott

Ansvarigt statsråd

Amanda Lind, kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna
Amanda Lind Kultur- och demokrati­minister samt ­minister med ansvar för idrottsfrågorna

Ansvarigt departement

Genvägar

Aktuellt om civila samhället och idrott

 • Nu stärks civilsamhällets insatser för samhällets mest utsatta med 100 miljoner kronor

  Bild: Regeringskansliet

  Regeringen presenterade den 12 maj en satsning på 100 miljoner kronor till civilsamhällets insatser för människor i socialt särskilt utsatta situationer och mot äldres ensamhet under coronapandemin. Idag har regeringen beslutat hur de 100 miljoner kronorna ska fördelas.

  - Jag ser att civilsamhället samlar människors engagemang och gör fantastiska insatser i den rådande situationen, och att ett stöd till organisationerna för utökad social och humanitär verksamhet kommer göra stor nytta, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

 • För civila samhället och idrott med anledning av covid-19

  Bild: Regeringskansliet

  Många hör av sig till Regeringskansliet med frågor om de åtgärder som regeringen har vidtagit för civila samhället och idrott med anledning av covid-19. Här finns samlad information om dessa åtgärder.

Foto: Ninnie Andersson/Regeringskansliet

Pressbrief med Amanda Lind om begravningsverksamheten

Måndagen den 18 maj klockan 13.00 höll kultur- och demokratiminister Amanda Lind en pressbrief om Sveriges begravningsverksamhet med anledning av coronaviruset. Medverkade gjorde även Erika Brundin, ställföreträdande generalsekreterare för Svenska kyrkan och Anna Starbrink, hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholmsregionen.

I pressmeddelandet finns också en teckenspråkstolkad version av pressbriefen.

Bild: Regeringskansliet

MUCF får uppdrag att sprida information till civilsamhället med anledning av coronaviruset

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) får i uppdrag att sammanställa och sprida nödvändig information till organisationer inom civilsamhället i den uppkomna krissituationen med anledning av det nya coronaviruset.

Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

Idrottsministern och Riksidrottsförbundet höll pressträff med anledning av det nya coronaviruset

Den 17 april presenterade idrottsminister Amanda Lind och Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson principerna för hur regeringens stödpaket till idrotten på 500 miljoner kronor ska fördelas. Stödet kommer fördelas med syfte att rädda idrottsförbunds och idrottsföreningars fortsatta överlevnad i hela Sverige.

Pressmeddelande
Pressmeddelande Illustration: Regeringskansliet

Idrottsminister Amanda Lind kandidat till styrelsen för WADA

Amanda Lind har som idrottsminister blivit nominerad att ingå i stiftelsestyrelsen för Världsantidopningsbyrån (WADA). Styrelsen är stiftelsens högsta beslutande organ och består av representanter från både regeringar och idrottsorganisationer.

- Arbetet mot dopning är viktigt för hela idrottsrörelsen. De allra flesta idrottare motiverar sig att träna och tävla utan dopning för att nå sina idrottsliga drömmar. Det är på deras sida vi måste stå. Så länge det finns fuskare som förstör för alla rena idrottare, men också för idrottens trovärdighet, behövs mer och bättre insatser, säger idrottsminister Amanda Lind.

Innehåll om civila samhället

Prenumerera

Totalt 470 träffar.