Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Brexit - Storbritanniens utträde ur EU

I en folkomröstning den 23 juni 2016 röstade väljarna i Storbritannien med 52 procents majoritet ja till att lämna Europeiska unionen. Den 29 mars 2017 ansökte britterna om utträde ur EU. Storbritannien förväntas lämna EU den 31 oktober 2019.

På den här sidan beskrivs hur regeringen och Regeringskansliet arbetar med brexitprocessen inklusive förberedelserna för utträdet. Här beskrivs bland annat vad ett avtalslöst utträde skulle innebära och vilka regeländringar som genomförs för att hantera detta samt vad brexit betyder för näringslivet och de medborgare som särskilt berörs.

Britain + exit = Brexit

Foto: Europeiska unionen

Om läget i brexitprocessen

Regeringen bedömer löpande utvecklingen och kommer i sin kommunikation med Sveriges invånare och med alla samhällsaktörer att ge de besked som kan ges. Den här sidan innehåller uppdaterad information om läget.

Foto: EU-representationen

Vad händer vid ett avtalslöst utträde?

Huvudscenariot i brexitprocessen är alltjämt ett ordnat utträde baserat på det framförhandlade utträdesavtalet. Det kommer i så fall att ske den första dagen månaden efter att utträdesavtalet ratificerats. Med hänsyn till den pågående godkännandeprocessen i det brittiska parlamentet finns det dock en tydlig risk för ett avtalslöst utträde. Arbetet för att förbereda ett sådant utfall är en nödvändig del av brexitarbetet.

Foto: Regeringskansliet

Regeländringar för att hantera brexit

En viktig del av beredskapsarbetet för ett avtalslöst utträde består i att genomföra nödvändiga regeländringar, i såväl EU-lagstiftning som svenska författningar.

En grupp unga människor sitter runt ett bord och arbetar i datorer.
Studenter vid Hyper Island. Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

Vad betyder brexit för de medborgare som särskilt berörs?

Här finns information om vad brexit kommer att innebära för de särskilt berörda medborgarna. Det vill säga de svenskar och andra EU-medborgare som är bosatta i Storbritannien och de britter som bor i Sverige eller i övriga EU27.

Theresa May och Stefan Löfven står bredvid varandra. I bakgrunden syns den brittiska och den svenska flaggan samt EU-flaggan.
Theresa May och Stefan Löfven vid en presskonferens i Stockholm i samband med att May besökte Sverige. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Vad betyder brexit för näringslivet?

EU-utträdet kommer att påverka företag som handlar med Storbritannien eller på annat sätt berörs av det brittiska deltagandet i den inre marknaden. Näringslivet måste följa förhandlingsutvecklingen och förbereda sig för alla tänkbara utfall. Huvudscenariot är ett ordnat utträde baserat på det framförhandlade avtalet. Med hänsyn till den pågående godkännandeprocessen finns det alltjämt en tydlig risk för ett avtalslöst utträde.

Michel Barnier, Jean-Claude Juncker och Donald Tusk går bredvid varandra.
Michel Barnier, Jean-Claude Juncker och Donald Tusk den 25 november 2018. Foto: Europeiska rådet

Utträdesavtalet och relaterade texter

EU och Storbritannien nådde i mitten av november en överenskommelse om utträdesavtalet samt en politisk deklaration om det framtida samarbetet. Europeiska rådet har ställt sig bakom uppgörelsen och texterna har godkänts av den brittiska regeringen. Tekniska justeringar har gjorts av avtalet för att omhänderta Europeiska rådets beslut från den 11 april om att förlänga tidsfristen för Storbritanniens utträde. Nu pågår en godkännandeprocess i Europaparlamentet och det brittiska parlamentet vilket är en förutsättning för att överenskommelsen slutligt ska kunna ingås och avtalet om utträde träda i kraft.

Innehåll om Brexit - Storbritanniens utträde ur Europeiska unionen

Prenumerera

Totalt 195 träffar.