Bekämpning av terrorism

Området beskriver hur Sverige, enskilt och tillsammans med andra stater arbetar för att möta hotet från terrorismen. Det omfattar också frågor om lagstiftning mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Aktuellt om bekämpning av terrorism

  • Sverige har stått värd för expertmöte om tribunal

    Den 3 juni stod Sverige värd för ett expertmöte på tjänstemannanivå med deltagare från elva EU-länder, bland annat Sverige, Tyskland, Frankrike, Storbritannien och Nederländerna, samt företrädare för EU och FN. Under mötet i Stockholm har tjänstemännen diskuterat frågor kopplat till ansvarsutkrävande för brott begångna i konflikterna i Syrien respektive Irak.

    Med anledning av mötet var inrikesminister Mikael Damberg tillgänglig för kommentarer vid en pressträff, som kan ses i efterhand.

  • Ett särskilt straffansvar för samröre med en terroristorganisation

    I ett utkast till lagrådsremiss föreslås ett särskilt straffansvar för den som har vissa former av samröre med en terroristorganisation om gärningen är ägnad att främja, stärka eller understödja terroristorganisationen. Förslagen har skickats ut på remiss.

Innehåll om bekämpning av terrorism

Prenumerera

Totalt 409 träffar.