Bekämpning av terrorism

Området beskriver hur Sverige, enskilt och tillsammans med andra stater arbetar för att möta hotet från terrorismen. Det omfattar också frågor om lagstiftning mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Aktuellt om bekämpning av terrorism

  • Morgan Johansson tog emot förslag till ny terroristbrottslag

    – Terrorismen utgör ett allvarligt hot mot vårt öppna samhälle och måste bekämpas med full kraft. Utredningen har tagit ett välbehövligt helhetsgrepp. En mer överblickbar och tydlig lagstiftning ger bättre förutsättningar för polis och åklagare att bekämpa terroristbrottslighet, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

    Utredningen föreslår i betänkandet att den nuvarande lagstiftningen på området upphävs och ersätts av en ny uppdaterad terroristbrottslag. Utredningens förslag presenterades av utredningssekreteraren Martin Rhodin.

Innehåll om bekämpning av terrorism

Prenumerera

Totalt 465 träffar.