Barnets rättigheter

Barnets rättigheter utgår från FN:s barnkonvention och handlar om att ta tillvara barns och ungas rättigheter och intressen i samhället. Området omfattar alla verksamheter där barn är berörda, till exempel utbildningspolitiken, migrationspolitiken, kulturpolitiken och socialtjänstpolitiken.

Aktuellt om barnets rättigheter

 • Åsa Lindhagen träffade Barnrättsdelegationen

  • Åsa Lindhagen i samspråk med Barnrättsdelegationens två nya medlemsorganisationer Maskrosbarn och Barnrättsbyrån.

   Åsa Lindhagen i samspråk med Barnrättsdelegationens två nya medlemsorganisationer Maskrosbarn och Barnrättsbyrån.

   Foto: Regeringskansliet, Ninni Andersson

  • Diskussioner om nästa steg i arbetet med barnkonventionen.

   Diskussioner om nästa steg i arbetet med barnkonventionen.

   Foto: Regeringskansliet, Ninni Andersson

  • Representanter från Rädda Barnens Ungdomsförbund, LSU och Barnombudsmannen.

   Representanter från Rädda Barnens Ungdomsförbund, LSU och Barnombudsmannen.

   Foto: Regeringskansliet, Ninni Andersson

  • Åsa Lindhagen, Barnombudsmannen och generalsekreterare för Unicef Sverige.

   Åsa Lindhagen, Barnombudsmannen och Unicef Sveriges generalsekreterare.

   Foto: Regeringskansliet, Ninni Andersson

  Den 4 februari träffade jämställdhetsminister Åsa Lindhagen Barnrättsdelegationen. På dagordningen stod det fortsatta arbetet med barnrättsfrågorna efter att barnkonventionen blev svensk lag vid årsskiftet.

 • Barnkonventionen blir svensk lag

  Den 1 januari 2020 blev FN:s konvention om barnets rättigheter svensk lag. Det är den viktigaste reformen för barn i Sverige på 30 år.

Innehåll om barnets rättigheter

Prenumerera

Totalt 546 träffar.