Barn- och ungdomsutbildning

Till barn– och ungdomsutbildningen hör förskola, fritidshem, den obligatoriska skolan samt gymnasieskolan. Elever ska utifrån sina olika förutsättningar och behov få utbildning så att de uppnår kunskapskraven och därmed får möjlighet att utvecklas så långt som möjligt.

Ansvariga för barn- och ungdomsutbildning

Ansvarigt statsråd

Anna Ekström, Utbildnings­minister
Anna Ekström Utbildnings­minister

Ansvarigt departement

Genvägar

Aktuellt om barn- och ungdomsutbildning

 • Fler skolformer inkluderas i satsning på specialpedagogik

  Två elever löser en uppgift tillsammans med en lärare.
  Lärare och elever på Sätraskolan. Foto: Jessica Gow/Regeringskansliet

  För att fortsätta höja kunskapsresultaten i skolan finns ett fortsatt stort behov av att stärka lärares specialpedagogiska kompetens och förmåga att anpassa undervisningen efter elevernas behov. Nu har regeringen beslutat att fortbildningsinsatsen Specialpedagogik för lärande utvidgas till att även omfatta förskolan, förskoleklassen, gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning från och med hösten 2021.

 • Nya villkor för likvärdighetsbidraget – kostnadsvillkoret tas bort

  För att bidraget för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling även framöver ska kunna bidra till att öka jämlikheten i skolan har regeringen beslutat att kostnadsvillkoret ska tas bort nästa år. Kommunerna kan därmed få likvärdighetsbidraget och ändå genomföra vissa förändringar av undervisning och elevhälsa som, utan att försämra utbildningens kvalitet, kan ha en viss kostnadsbesparande verkan.

  – Vi vill att pengarna ska komma till nytta i klassrummen, inte stanna i statskassan. Om kostnadsvillkoret inte ändras finns det en risk för att vissa kommuner inte skulle våga söka bidraget. De strukturella skillnader som i dag finns mellan kommuner hade därmed riskerat att förstärkas, vilket i sin tur hade kunnat försämra snarare än förbättra jämlikheten i finansieringen av skolan, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Innehåll om barn- och ungdomsutbildning

Prenumerera

Totalt 1408 träffar.