Arbetsrätt och arbetsmiljö

Arbetsrätt och arbetsmiljö handlar om villkor och förhållanden i arbetslivet. I området ingår även frågor som rör lönebildning och medling vid arbetstvister. Goda arbetsvillkor och en bra arbetsmiljö bidrar till en hög produktivitet i svensk ekonomi som utmärks av högt arbetskraftsdeltagande och en hög sysselsättningsgrad. Ingen som arbetar i Sverige ska ha ett arbete där men blir utnyttjad eller utsliten. Ingen ska riskera att dö eller skadas allvarligt i sitt arbete.

Ansvariga för arbetsrätt och arbetsmiljö

Ansvarigt statsråd

Eva Nordmark, arbetsmarknadsminister
Eva Nordmark Arbetsmarknads­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om arbetsrätt och arbetsmiljö

  • Fortsatta satsningar för att förebygga brottslighet i arbetslivet

    Regeringen föreslår att Arbetsmiljöverkets förvaltningsanslag ökas med 5 miljoner kronor för fler inspektioner som ska förebygga fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet.

  • Regeringens arbete mot osund konkurrens ger resultat

    Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson berättade för journalister på regeringens sommarfika om resultaten av ett regeringsuppdrag om myndighetsgemensamma kontroller för att motverka fusk och brottslighet i arbetslivet.
    Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson berättade för journalister på regeringens sommarfika om resultaten av ett regeringsuppdrag om myndighetsgemensamma kontroller för att motverka fusk och brottslighet i arbetslivet. Foto: Armin Dröge/Regeringskansliet

    Mellan 2018 och 2020 har Arbetsmiljöverket ett regeringsuppdrag om myndighetsgemensamma kontroller för att motverka fusk och brottslighet i arbetslivet. Detta arbete ger resultat. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson summerade resultaten hittills av regeringsuppdraget för journalister på regeringens sommarfika idag.

Innehåll om arbetsrätt och arbetsmiljö

Prenumerera

Totalt 613 träffar.