En ny arbetsmiljöstrategi - följ regeringens arbete

Publicerad

Regeringens arbetsmiljöpolitik ska bidra till en arbetsmiljö som förebygger ohälsa, olycksfall och motverka att människor utestängs från arbetslivet. Den nuvarande arbetsmiljöstrategin gäller 2016 - 2020. På den här sidan samlas information om arbetet med den kommande strategin.

Eva Nordmark träffar parterna för att diskutera arbetsmiljö

 

Idag den 4 februari träffar arbetsmarknadsminister Eva Nordmark representanter för arbetsmarknadens parter för ett möte om regeringens kommande arbetsmiljöstrategi.

Pressmeddelande: Eva Nordmark träffar parterna för att diskutera arbetsmiljö

Statskontoret ska utvärdera regeringens arbetsmiljöstrategi

Regeringen har beslutat att ge Statskontoret i uppdrag att utvärdera arbetsmiljöstrategin för 2016–2020. Resultatet av utvärderingen ska ligga till grund för en ny arbetsmiljöstrategi. Uppdraget ska redovisas för regeringen senast den 14 februari 2020.

Pressmeddelande: Statskontoret ska utvärdera regeringens arbetsmiljöstrategi.