Foto: Maskot/Folio

En arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet

Regeringens arbetsmiljöpolitik ska bidra till en arbetsmiljö som förebygger ohälsa, olycksfall och motverka att människor utestängs från arbetslivet. Arbetsmiljöstrategin utgår från det moderna arbetslivets utmaningar och möjligheter och pekar ut en riktning för arbetet under åren 2016-2020.

Ansvariga statsråd
Ylva Johansson
Ansvariga departement
Arbetsmarknads­departementet

Kontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-219 50 29
e-post till Sofia Brändström

Om arbetsmiljöstrategin

Foto: Regeringskansliet
Foto: Regeringskansliet Foto: Regeringskansliet

Fler uppdrag för arbetsmiljöstrategin under 2018

Regeringen har högt uppställda mål för arbetsmiljöpolitiken. Arbetsmiljöstrategin löper mellan 2016-2020. Under 2018 gick strategin in i andra halvlek. I samband med halvtidsavstämningen beslutade regeringen om fyra ytterligare uppdrag. Sedan tidigare har ytterligare uppdrag getts efter att strategin beslutades, bland annat till Arbetsmiljöverket och Myndigheten för arbetsmiljökunskap.

Foto: Alexander Ruas/Folio

Läs arbetsmiljöstrategin som gäller 2016-2020

Regeringens arbetsmiljöpolitik ska bidra till en arbetsmiljö som förebygger ohälsa, olycksfall och motverkar att människor utestängs från arbetslivet. Arbetsmiljöarbetet ska ta hänsyn till människors olika förutsättningar och bidra till utvecklingen av både individer och verksamhet.

Flera personer sitter runt ett långt konferensbord och tittar på statssekreterare Irene Wennemo.
Statssekreterare Irene Wennemo inledde dialogforumet den 23 maj 2018. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Dialogforum för arbetsmiljöfrågor

Regeringen har ett dialogforum för arbetsmiljöfrågor vid Arbetsmarknadsdepartementet, som en del i arbetsmiljöstrategin som löper under åren 2016-2020. Syftet med dialogforumet är att löpande diskutera åtgärder inom arbetsmiljöområdet tillsammans med arbetsmarknadens parter och andra relevanta aktörer.

Tre prioriterade områden i arbetsmiljöstrategin

Foto: Folio Images.

Nollvision mot dödsolyckor och förebyggande av arbetsolyckor

Ingen ska behöva dö till följd av sitt arbete. Konkreta insatser är nödvändiga för att förebygga arbetsolyckor som leder till skada eller dödsfall. Arbetsmiljöverket får bland annat i uppdrag att lämna förslag på olycksförebyggande åtgärder för arbetstagare som arbetar på och vid väg.

Foto: Folio Images

Ett hållbart arbetsliv

Människor ska ha möjlighet att arbeta ett helt arbetsliv. För att uppnå ett hållbart arbetsliv måste fortsatta insatser göras för bättre arbetsmiljöförhållanden i psykiskt och fysiskt slitsamma arbeten. Insatser för att förebygga den arbetsrelaterade ohälsan och minska risken för att arbetstagare skadas eller slits ut är nödvändiga för att uppnå ett hållbart arbetsliv.

Foto: Folio Images.

Psykosocial arbetsmiljö

Insatser behövs för att stärka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och förbättra möjligheterna för dem med psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning att delta i arbetslivet. Arbetsmiljöverket får bland annat i uppdrag att genomföra en särskild tillsynssatsning av arbetsmiljön inom äldreomsorgen med särskilt fokus på psykosocial arbetsmiljö och stress.

Innehåll om arbetsmiljöstrategin

Prenumerera

Totalt 77 träffar.