Arbetsmarknad i statens budget

Uppdaterad

Området Arbetsmarknad är en del av utgiftsområde 14, Arbetsmarknad och arbetsliv i statens budget.

Området omfattar följande anslag:
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m.
1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020
1:7 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering
1:8 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
1:9 Bidrag till administration av grundbeloppet
1:10 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten
1:11 Bidrag till lönegarantiersättning
1:12 Nystartsjobb, etableringsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar
1:13 Lån till körkort
1:14 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare

Mer om statens budget

Den 15 april lämnade regeringen 2020 års ekonomiska vårproposition samt vårändringsbudgeten för 2020 till riksdagen.