Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Slopad straffrabatt för unga myndiga SOU 2018:85

Publicerad

Betänkande av Ungdomsreduktionsutredningen.

Ladda ner:

Utredningen har haft i uppdrag att överväga och föreslå ändringar beträffande den straffrättsliga särbehandlingen av lagöverträdare i åldersgruppen 18–20 år i syfte att åstadkomma att påföljdsbestämningen för denna åldersgrupp ska motsvara den som gäller för andra myndiga lagöverträdare. I uppdraget ingick också att överväga olika modeller för straffmätningen för lagöverträdare i åldersgruppen 15–17 år.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Skärpta regler för lagöverträdare 18–20 år

    En särskild utredare ska överväga och föreslå ändringar beträffande den straffrättsliga särbehandlingen av lagöverträdare i åldersgruppen 18–20 år. Syftet är att åstadkomma att påföljdsbestämningen för denna åldersgrupp ska motsvara den som gäller för andra myndiga lagöverträdare.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition