Proposition från Justitiedepartementet

Digitaliserade hyresförhandlingar Prop. 2019/20:8

Publicerad

Regeringen föreslår att parter i hyresförhandlingar som avses i hyresförhandlingslagen ska få möjlighet att underteckna förhandlingsöverenskommelser och protokoll från förhandlingarna elektroniskt.

Ladda ner:

Förslaget skapar förutsättningar för en digitaliserad förhandlingsprocess. Det innebär att förhandlingarna kan bedrivas på ett mer effektivt sätt och att transparensen kring hyressättningen kan ökas.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Hyresgästskydd när en lägenhet förstörs

    En utredare har haft i uppdrag att dels se över hyresgästens ställning när en lägenhet förstörs och lämna behövliga förslag för att stärka hyresgästens skydd, dels föreslå författningsändringar som gör det möjligt att upprätta vissa handlingar enligt hyresförhandlingslagen elektroniskt.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Digitaliserade hyresförhandlingar

    Regeringen föreslår att parter i hyresförhandlingar som avses i hyresförhandlingslagen ska få möjlighet att underteckna förhandlingsöverenskommelser och protokoll från förhandlingarna elektroniskt.

Proposition (1 st)

  • Digitaliserade hyresförhandlingar

    Regeringen föreslår att parter i hyresförhandlingar som avses i hyresförhandlingslagen ska få möjlighet att underteckna förhandlingsöverenskommelser och protokoll från förhandlingarna elektroniskt.

Riksdagsbeslut (1 st)

Svensk författningssamling (1 st)