Proposition från Arbetsmarknadsdepartementet

En karensdag mindre i arbetslöshetsförsäkringen Prop. 2017/18:152

Publicerad

I propositionen föreslås en ändring i lagen om arbetslöshetsförsäkring. Det föreslås att antalet karensdagar i arbetslöshetsförsäkringen minskas från sju till sex.

Ladda ner:

Lagändringen föreslås träda i kraft den 2 juli 2018.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • En karensdag mindre i arbetslöshetsförsäkringen

    I denna promemoria föreslås en ändring i lagen om arbetslöshetsförsäkring. Det föreslås att antalet karensdagar i arbetslöshetsförsäkringen minskas från sju till sex. Lagändringen föreslås träda i kraft den 2 juli 2018.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)