Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Genomförande av det nya EU-direktivet om administrativt samarbete i fråga om beskattning

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

I denna lagrådsremiss lämnas förslag till den lagstiftning som krävs för att genomföra rådets direktiv om administrativt samarbete i fråga om beskattning. Huvuddelen av bestämmelserna föreslås placeras i en särskild lag om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning. Det föreslås också ändringar i bl.a. lagen om ömsesidig handräckning i skatteärenden.

Förslagen föreslås i huvudsak träda i kraft den 1 januari 2013.

Lagstiftningskedjan