Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om bostadsbidrag och underhållsstöd Dir. 2020:14

Publicerad

Regeringen uppdrar åt utredaren att också utreda hur man kan förtydliga hur underhållsstödets särskilda skäl kan tillämpas. Detta så att de – utifrån regleringens syfte – får ett vidare tillämpningsområde.

Ladda ner:

Tilläggsuppdraget ska redovisas senast den 10 juni 2020.

Tiden för det ursprungliga uppdraget förlängs till den 1 mars 2021.

 

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Promemoria från utredningen om bostadsbidrag och underhållsstöd – minskad skuldsättning och ökad träffsäkerhet (BUMS)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition